Title of the document in the language of the document - European Commission

Navigation path

Additional tools

  • Print version
  • Decrease text
  • Increase textit-18-il Rapport dwar il-kontroll tal-Applikazzjoni tal-liġi tal-Unjoni COM(2001)309 finali tas-16/07/2001

it-XVIII-il Rapport annwali dwar il-kontroll tal-Applikazzjoni tal-liġi tal-Unjoni

Anness I: il-kxif ta' ksur
Anness II : Proċeduri ta' ksur - tqassim skont l-istadju li jkun laħaq, il-bażi legali, l-Istat Membru u s-settur

Anness III : Ħarsa ġenerali lejn il-Ksur tat-Trattati, tar-Regolamenti u tad-Deċiżjonijiet

Anness IV - Parti 1: Progress fl-implimentazzjoni tad-Direttivi

Anness V: Parti 1 - Tabella sommarju, Progress fil-komunikazzjoni tal-miżuri nazzjonali ta' implimentazzjoni tad-Direttivi (sitwazzjoni fil-31 ta' Diċembru 2000)
Parti 2 - Ksur għan-nuqqas ta' konformità tal-MNI tad-Direttivi
Parti 3 - Ksur għall-applikazzjoni ħażina tal-MNI tad-Direttivi

Anness V: Sentenzi tal-Qorti tal-Ġustizzja sal-31 ta' Diċembru 2000 u li għandhom ma ġewx implimentati
Anness VI : Ħarsa ġenerali lejn l-Applikazzjoni tal-liġi tal-Unjoni mill-qrati nazzjonali