Title of the document in the language of the document - European Commission

Navigation path

Additional tools

  • Print version
  • Decrease text
  • Increase text18. vuosikertomus yhteisön oikeuden soveltamisen valvonnasta (KOM(2001) 309 lopullinen), 16.7.2001

18. vuosikertomus yhteisön oikeuden soveltamisen valvonnasta

Liite I: Havaitut rikkomistapaukset
Liite II: Rikkomusmenettelyt eriteltyinä käsittelyvaiheen, oikeusperustan, jäsenvaltion ja toimialan mukaan

Liite III: Perustamissopimusten, asetusten ja päätösten rikkominen

Liite IV: Osa 1: Direktiivien täytäntöönpanotilanne

Liite V: Osa 1 - Yhteenvetotaulukko – Direktiivien kansallisista täytäntöönpanotoimista ilmoittaminen (tilanne 31.12.2000)
Osa 2 - Rikkomusmenettelyt, jotka on aloitettu direktiivien noudattamatta jättämisen johdosta
Osa 3 - Rikkomusmenettelyt, jotka on aloitettu direktiivien kansallisten täytäntöönpanotoimien virheellisen soveltamisen johdosta

Liite V: Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen 31.12.2000 mennessä antamat tuomiot, joita ei vielä ole pantu täytäntöön
Liite VI: Euroopan unionin oikeuden soveltaminen kansallisissa tuomioistuimissa