Title of the document in the language of the document - European Commission

Navigation path

Additional tools

  • Print version
  • Decrease text
  • Increase text18. aastaaruanne: ühenduse õiguse kohaldamise järelevalve KOM(2001)309 lõplik, 16.07.2001

XVIII ühenduse õiguse kohaldamise järelevalvet käsitlev aastaaruanne

I lisa: Rikkumiste kindlaksmääramine
II lisa: Rikkumismenetlused – menetlusetapi, õigusliku aluse, liikmesriikide ja valdkondade kaupa

III lisa: Ülevaade: asutamislepingute, määruste ja otsuste rikkumised

IV lisa - 1. osa: Direktiivide rakendamise hetkeseis

V lisa: 1. osa - koondtabel; Liikmesriikide teavitatud direktiivide ülevõtmiseks rakendatud riiklikud meetmed (31. detsembri 2000. aasta seisuga)
2. osa - Rikkumised, mis on seotud riiklike rakendusmeetmete direktiivile mittevastavusega
3. osa - Rikkumised, mis on seotud riiklike rakendusmeetmete ebaõige kohaldamisega

V lisa: Enne 31. detsembrit 2000 vastu võetud Euroopa Kohtu otsused, mida ei ole veel täide viidud
VI lisa: Ülevaade: ühenduse õiguse rakendamine riiklikes kohtutes