Title of the document in the language of the document - European Commission

Navigation path

Additional tools

  • Print version
  • Decrease text
  • Increase text18. årsrapport om kontrollen med gennemførelsen af EU-retten [KOM(2001) 309 endelig af 16.7.2001]

18. årsrapport om kontrollen med gennemførelsen af EU-retten

Bilag I: Overtrædelsernes oprindelse
Bilag II: Overtrædelser - efter stadium, retsgrundlag, EU-land og sektor

Bilag III: Oversigt over overtrædelser af traktater, forordninger og afgørelser/beslutninger

(Bind IV) Bilag IV - del 1: Oversigt over direktivernes gennemførelse

(Bind V) Bilag IV - del 1: Oversigt. Meddelelse af de nationale foranstaltninger til gennemførelse af direktiverne (situation pr. 31. december 2000)
Del 2: Ikke-fyldestgørende nationale gennemførelsesbestemmelser til direktiverne
Del 3: Ukorrekt gennemførelse af direktiverne

Bilag V: Domstolsafgørelser, der er afsagt inden den 31. december 2000, men endnu ikke efterkommet
Bilag VI: Fællesskabsrettens anvendelse ved de nationale domstole