Uplatňování práva Evropské unie - European Commission

Navigation path

Additional tools

  • Print version
  • Decrease text
  • Increase text18. výroční zpráva o kontrole Uplatňování práva Evropské unie, KOM(2001) 309 v konečném znění ze dne 16. 7. 2001

XVIII. výroční zpráva o kontrole Uplatňování práva Evropské unie

Příloha I: Zjišťování porušení předpisů
Příloha II: Řízení pro porušení práva – rozdělení podle etap, právního základu, členských států a odvětví

Příloha III: Přehled případů porušení smluv, nařízení a rozhodnutí

Příloha IV – Část  1: Stav provádění směrnic

Příloha V: Část 1 – Souhrnná tabulka, stav sdělování vnitrostátních opatření k provedení směrnic (situace k 31. prosinci 2000)
Část 2 – Řízení pro porušení předpisů z důvodu nezajištění souladu vnitrostátních opatření k provedení směrnic
Část 3 – Řízení pro porušení předpisů z důvodu nesprávného uplatňování vnitrostátních opatření k provedení směrnic

Příloha V: Rozsudky Evropského soudního dvora vynesené do 31. prosince 2000, které doposud nebyly vykonány
Příloha VI: Přehled Uplatňování práva Evropské unie vnitrostátními soudy