Title of the document in the language of the document - European Commission

Navigation path

Additional tools

  • Print version
  • Decrease text
  • Increase text17. ziņojums par Eiropas Savienības tiesību piemērošanas kontroli COM(2000)92, galīgā redakcija, 23.6.2000.

XVII gada ziņojums par Eiropas Savienības tiesību piemērošanas kontroli