Tillämpning av EU-rätten - European Commission

Navigation path

Additional tools

 • Print version
 • Decrease text
 • Increase textSextonde årsrapporten om kontrollen av gemenskapsrättens tillämpning [KOM(1999) 301]

PRESSMEDDELANDE  pdfEnglishfrançais  [40KB]

FÖRORD  pdfEnglishfrançais  [80KB]
SITUATIONEN PÅ OLIKA OMRÅDEN  pdfEnglishfrançais [654KB]
 • INRE MARKNADEN (s. 1)
 • KONKURRENSPOLITIK (s. 39)
 • FÖRETAGSPOLITIK, HANDEL, TURISM OCH SOCIAL EKONOMI (s. 41)
 • UTBILDNING OCH UNGDOMSFRÅGOR (s. 41)
 • SOCIALPOLITIK (s. 42)
 • REGIONALPOLITIK OCH SAMMANHÅLLNING (s. 47)
 • BUDGETFRÅGOR (s. 49)
 • ENERGI (s. 49)
 • TRANSPORTER (s. 50)
 • TELEKOMMUNIKATIONER (s. 58)
 • INFORMATION, KOMMUNIKATION, KULTUR OCH AUDIOVISUELLA MEDIER (s. 60)
 • MILJÖ (s. 61)
 • JORDBRUK (s. 103)
 • FISKE (s. 109)
 • KONSUMENTSKYDD (s. 110)
 • GEMENSKAPERNAS PERSONAL (s. 111)
 • STATISTIK (s. 112)
BILAGOR
Bilaga I: Överträdelser – bakgrund  pdfEnglishfrançais
Bilaga II: Överträdelser: ärendefas, rättslig grund, medlemsstat och sektor
Tabell 2.1 Överträdelser för vilka förfarande inletts, efter ärendefas och medlemsstat  pdfEnglishfrançais
Tabell 2.2 Överträdelser för vilka förfarande inletts, efter medlemsstat, ärendefas och rättslig grund  pdfEnglishfrançais
Tabell 2.2.1 Formella underrättelser 1998 efter rättslig grund och medlemsstat  pdfEnglishfrançais
Tabell 2.2.2 Motiverade yttranden 1998 efter rättslig grund och medlemsstat  pdfEnglishfrançais
Tabell 2.2.3 Talan som väckts vid EG-domstolen 1998 efter rättslig grund och medlemsstat  pdfEnglishfrançais
Tabell 2.2.4 Formella underrättelser, motiverade yttranden och talan som väckts vid EG-domstolen: jämförelse mellan 1997 och 1998 efter ärendefas och rättslig grund  pdfEnglishfrançais
Tabell 2.3 Pågående ärenden: ärendefas per 31.12.1998 efter medlemsstat  pdfEnglishfrançais
Tabell 2.4 Pågående ärenden: ärendefas per 31.12.1998 efter sektor  pdfEnglishfrançais
Tabell 2.5 Beslut om att avsluta ärenden 1988  pdfEnglishfrançais
Tabell 2.6 Avslutade ärenden: Utveckling  pdfEnglishfrançais
Bilaga III: Översikt över överträdelser av fördrag, förordningar och beslut  pdfEnglishfrançais
Bilaga IV: Rapport om tillämpningen av direktiv
- text  pdfEnglishfrançais
- sammanfattning  pdfEnglishfrançais
Bilaga V: Domar som meddelats av domstolen till och med den 31 december 1998 och som ännu ej verkställts  pdfEnglishfrançais
Bilaga VI: Nationella domstolars tillämpning av gemenskapsrätten  pdfEnglishfrançais