Aplicarea dreptului Uniunii Europene - European Commission

Navigation path

Additional tools

 • Print version
 • Decrease text
 • Increase textAl 16-lea Raport privind controlul aplicării dreptului Uniunii Europene COM(1999) 301

COMUNICAT DE PRESĂ  pdfEnglishfrançais  [40KB]

CUVÂNT-ÎNAINTE  pdfEnglishfrançais  [80KB]
SITUAŢIA ÎN DIFERITE SECTOARE  pdfEnglishfrançais [654KB]
 • PIAŢA INTERNĂ (p1)
 • CONCURENŢĂ (p39)
 • POLITICA ÎN DOMENIUL ÎNTREPRINDERILOR, COMERŢULUI, TURISMULUI ŞI ECONOMIEI SOCIALE (p41)
 • EDUCAŢIE, FORMARE PROFESIONALĂ ŞI TINERET (p41)
 • AFACERI SOCIALE (p42)
 • POLITICĂ REGIONALĂ ŞI DE COEZIUNE (p47)
 • ASPECTE BUGETARE (p49)
 • ENERGIE (p49)
 • TRANSPORTURI (p50)
 • TELECOMMUNICAŢII (p58)
 • INFORMARE, COMUNICARE, CULTURĂ ŞI AUDIOVIZUAL (p60)
 • MEDIU (p61)
 • AGRICULTURĂ (p103)
 • PESCUIT (p109)
 • PROTECŢIA CONSUMATORILOR (p110)
 • PERSONALUL COMUNITĂŢILOR (p111)
 • STATISTICI (p112)
ANEXE
Anexa 1 Detectarea încălcărilor  pdfEnglishfrançais
Anexa II Proceduri de încălcare - etape, temei juridic şi stat membru
Tabelul 2.1. Încălcări în cazul cărora a fost iniţiată procedura - pe etape şi pe state membre  pdfEnglishfrançais
Tabelul 2.2 Încălcări în cazul cărora a fost iniţiată procedura - pe state membre, etape şi temei juridic  pdfEnglishfrançais
Tabelul 2.2.1. Somaţii trimise în 1998, grupate pe temei juridic şi state membre  pdfEnglishfrançais
Tabelul 2.2.2. Avize motivate trimise în 1998, grupate pe temei juridic şi state membre  pdfEnglishfrançais
Tabelul 2.2.3. Sesizările Curţii de Justiţie în 1998, grupate pe temei juridic şi state membre  pdfEnglishfrançais
Tabelul 2.2.4. Somaţii, avize motivate şi sesizări ale Curţii de Justiţie: comparaţie între 1997 şi 1998, pe etape şi temei juridic  pdfEnglishfrançais
Tabelele 2.3. Dosare în curs : stadiul procedurii la 31.12.1998, pe state membre  pdfEnglishfrançais
Tabelele 2.4. Dosare în curs : stadiul procedurii la 31.12.1998, pe sectoare  pdfEnglishfrançais
Tabelele 2.5. Decizii de clasare adoptate în 1998  pdfEnglishfrançais
Tabelul 2.6. Evoluţia deciziilor de clasare  pdfEnglishfrançais
Anexa III Privire de ansamblu asupra încălcării dispoziţiilor prevăzute de tratate, regulamente şi decizii  pdfEnglishfrançais
Anexa IV - Stadiul punerii în aplicare a directivelor
- text  pdfEnglishfrançais
- tabel sintetic  pdfEnglishfrançais
Anexa V Hotărârile Curţii pronunţate până la 31.12.1998 care nu au fost încă puse în aplicare  pdfEnglishfrançais
Anexa VI Privire de ansamblu asupra aplicării dreptului Uniunii Europene de către instanţele judecătoreşti naţionale  pdfEnglishfrançais