Title of the document in the language of the document - European Commission

Navigation path

Additional tools

 • Print version
 • Decrease text
 • Increase textis-16-il Rapport dwar il-kontroll tal-Applikazzjoni tal-liġi tal-Unjoni COM(1999)301

STQARRIJA TAL-ISTAMPA  pdfEnglishfrançais  [40KB]

DAĦLA  pdfEnglishfrançais  [80KB]
SITWAZZJONI FIS-SETTURI DIFFERENTI  pdfEnglishfrançais [654KB]
 • SUQ INTERN (p1)
 • KOMPETIZZJONI (p39)
 • POLITIKA TAL-IMPRIŻI, KUMMERĊ, TURIŻMU U EKONOMIJA SOĊJALI (p41)
 • EDUKAZZJONI, TAĦRIĠ PROFESSJONALI U ŻGĦAŻAGĦ (p41)
 • AFFARIJIET SOĊJALI (p42)
 • POLITIKA REĠJONALI U KOEŻJONI (p47)
 • KWISTJONIJIET BAĠITARJI (p49)
 • ENERĠIJA (p49)
 • TRASPORT (p50)
 • TELEKOMUNIKAZZJONIJIET (p58)
 • INFORMAZZJONI, KOMUNIKAZZJONI, KULTURA U AWDJOVIŻIV (p60)
 • AMBJENT (p61)
 • AGRIKOLTURA (p103)
 • SAJD (p109)
 • PROTEZZJONI TAL-KONSUMATUR (p110)
 • IMPJEGATI TAL-KOMUNITAJIET (p111)
 • STATISTIĊI (P112)
ANNESSI
Anness I Il-kxif ta' ksur  pdfEnglishfrançais
Annes II Proċeduri ta' ksur - tqassim skont l-istadju li jkun laħaq, il-bażi legali jew l-Istat Membru
Tabella 2.1. Ksur li għalih infetħet proċedura - skont l-istadju li jkun laħaq u skont l-Istat Membru  pdfEnglishfrançais
Tabella 2.2 Ksur li għalih infetħet proċedura - skont l-Istat Membru, l-istadju li jkun laħaq u skont il-bażi legali  pdfEnglishfrançais
Tabella 2.2.1. Tqegħid fil-mora mibgħuta fl-1998, skont il-bażi legali u l-Istat Membru  pdfEnglishfrançais
Tabella 2.2.2. Opinjonijiet motivati mibgħuta fl-1998, skont il-bażi legali u l-Istat Membru  pdfEnglishfrançais
Tabella 2.2.3. Rikorsi fil-Qorti tal-Ġustizzja fl-1998, skont il-bażi legali u l-Istat Membru  pdfEnglishfrançais
Tabella 2.2.4. Tqegħid fil-mora, opinjonijiet motivati u rikorsi fil-Qorti tal-Ġustizzja: tqabbil bejn l-1997 u l-1998, skont l-istadju li jkunu laħqu u l-bażi legali  pdfEnglishfrançais
Tabelli 2.3. Fajls li għadhom għaddejjin: progress fil-proċedura fil-31/12/98, skont l-Istat Membru  pdfEnglishfrançais
Tabelli 2.4. Fajls li għadhom għaddejjin: progress fil-proċedura fil-31/12/98, skont is-settur  pdfEnglishfrançais
Tabelli 2.5. Deċiżjonijiet li jagħlqu l-każ adottati fl-1998  pdfEnglishfrançais
Tabella 2.6. Evoluzzjonijiet tal-deċiżjonijiet li jagħlqu l-każ  pdfEnglishfrançais
Anness III Ħarsa ġenerali lejn il-ksur tat-Trattati, ir-Regolamenti u d-Deċiżjonijiet  pdfEnglishfrançais
Anness IV Progress fl-implimentazzjoni tad-Direttivi
- test  pdfEnglishfrançais
- tabella sommarju  pdfEnglishfrançais
Anness V Sentenzi tal-Qorti tal-Ġustizzja sal-31.12.98 u li għandhom ma ġewx implimentati  pdfEnglishfrançais
Anness VI Ħarsa ġenerali lejn l-Applikazzjoni tal-liġi tal-Unjoni mill-qrati nazzjonali  pdfEnglishfrançais