Title of the document in the language of the document - European Commission

Navigation path

Additional tools

 • Print version
 • Decrease text
 • Increase text16. vuosikertomus yhteisön oikeuden soveltamisen valvonnasta (KOM(1999) 301)

LEHDISTÖTIEDOTE  pdfEnglishfrançais  [40KB]

JOHDANTO  pdfEnglishfrançais  [80KB]
TILANNE ERI TOIMIALOILLA  pdfEnglishfrançais [654KB]
 • SISÄMARKKINAT (s. 1)
 • KILPAILU (s. 39)
 • YRITYSPOLITIIKKA, KAUPPA, MATKAILU JA SOSIAALITALOUS (s. 41)
 • KOULUTUS JA NUORISO (s. 41)
 • SOSIAALIASIAT (s. 42)
 • ALUE- JA KOHEESIOPOLITIIKKA (s. 47)
 • TALOUSARVIOASIAT (s. 49)
 • ENERGIA (s. 49)
 • LIIKENNE (s. 50)
 • TELEVIESTINTÄ (s. 58)
 • TIEDOTUS, VIESTINTÄ, KULTTUURI JA AUDIOVISUAALIALA (s. 60)
 • YMPÄRISTÖ (s. 61)
 • MAATALOUS (s. 103)
 • KALASTUS (s. 109)
 • KULUTTAJANSUOJA (s. 110)
 • YHTEISÖJEN HENKILÖSTÖ (s. 111)
 • TILASTOT (s. 112)
LIITTEET
Liite I: Havaitut rikkomistapaukset  pdfEnglishfrançais
Liite II: Rikkomusmenettelyt eriteltyinä käsittelyvaiheen, oikeusperustan, jäsenvaltion ja toimialan mukaan
Taulukko 2.1 Rikkomusmenettelyt (jaottelu käsittelyvaiheen ja jäsenvaltion mukaan)  pdfEnglishfrançais
Taulukko 2.2 Rikkomusmenettelyt (jaottelu jäsenvaltion, käsittelyvaiheen ja oikeusperustan mukaan)  pdfEnglishfrançais
Taulukko 2.2.1 Vuonna 1998 lähetetyt viralliset ilmoitukset (jaottelu oikeusperustan ja jäsenvaltion mukaan)  pdfEnglishfrançais
Taulukko 2.2.2 Vuonna 1998 lähetetyt perustellut lausunnot (jaottelu oikeusperustan ja jäsenvaltion mukaan)  pdfEnglishfrançais
Taulukko 2.2.3 Yhteisöjen tuomioistuimen käsiteltäväksi vuonna 1998 saatetut asiat (jaottelu oikeusperustan ja jäsenvaltion mukaan)  pdfEnglishfrançais
Taulukko 2.2.4 Viralliset ilmoitukset, perustellut lausunnot ja yhteisöjen tuomioistuimen käsiteltäväksi saatetut asiat: vuodet 1997 ja 1998 (jaottelu käsittelyvaiheen ja oikeusperustan mukaan)  pdfEnglishfrançais
Taulukko 2.3 Käsiteltävänä olevat asiat: menettelyn vaihe 31.12.1998 (jaottelu jäsenvaltion mukaan)  pdfEnglishfrançais
Taulukko 2.4 Käsiteltävänä olevat asiat: menettelyn vaihe 31.12.1998 (jaottelu toimialan mukaan)  pdfEnglishfrançais
Taulukko 2.5 Vuonna 1998 tehdyt päätökset menettelyn lopettamisesta  pdfEnglishfrançais
Taulukko 2.6 Päätökset menettelyn lopettamisesta vuosittain  pdfEnglishfrançais
Liite III: Perustamissopimusten, asetusten ja päätösten rikkominen  pdfEnglishfrançais
Liite IV: Direktiivien täytäntöönpanotilanne
- tekstiosuus  pdfEnglishfrançais
- tiivistelmätaulukko  pdfEnglishfrançais
Liite V: Yhteisöjen tuomioistuimen 31.12.1998 mennessä antamat tuomiot, joita ei ole vielä pantu täytäntöön  pdfEnglishfrançais
Liite VI: Euroopan unionin oikeuden soveltaminen kansallisissa tuomioistuimissa  pdfEnglishfrançais