Title of the document in the language of the document - European Commission

Navigation path

Additional tools

 • Print version
 • Decrease text
 • Increase text16. aastaaruanne: ühenduse õiguse kohaldamise järelevalve KOM(1999) 301

PRESSITEADE  pdfEnglishfrançais  [40KB]

EESSÕNA  pdfEnglishfrançais  [80KB]
OLUKORD ERI VALDKONDADES  pdfEnglishfrançais [654KB]
 • SISETURG (lk 1)
 • KONKURENTS (lk 39)
 • ETTEVÕTLUSPOLIITIKA, KAUBANDUS, TURISM JA SOTSIAALMAJANDUS (lk 41)
 • HARIDUS, KOOLITUS JA NOORSUGU (lk 41)
 • SOTSIAALKÜSIMUSED (lk 42)
 • REGIONAAL- JA ÜHTEKUULUVUSPOLIITIKA (lk 47)
 • EELARVEKÜSIMUSED (lk 49)
 • ENERGEETIKA (lk 49)
 • TRANSPORT (lk 50)
 • TELEKOMMUNIKATSIOON (lk 58)
 • TEAVE, SIDEVAHETUS, KULTUUR JA AUDIOVISUAALMEEDIA (lk 60)
 • KESKKOND (lk 61)
 • PÕLLUMAJANDUS (lk 103)
 • KALANDUS (lk 109)
 • TARBIJAKAITSE (lk 110)
 • ÜHENDUSE TÖÖTAJAD (lk 111)
 • STATISTIKA (lk 112)
LISAD
I lisa Rikkumiste kindlaksmääramine  pdfEnglishfrançais
II lisa Rikkumismenetlused – menetlusetapi, õigusliku aluse ja liikmesriikide kaupa
Tabel 2.1. Rikkumised, mille puhul on algatatud menetlus – menetlusetapi ja liikmesriikide kaupa  pdfEnglishfrançais
Tabel 2.2 Rikkumised, mille puhul on algatatud menetlus – liikmesriikide, menetlusetapi ja õigusliku aluse kaupa  pdfEnglishfrançais
Tabel 2.2.1 1998. aastal saadetud ametlikud teatised – õigusliku aluse ja liikmesriikide kaupa  pdfEnglishfrançais
Tabel 2.2.2 1998. aastal saadetud põhjendatud arvamused – õigusliku aluse ja liikmesriikide kaupa  pdfEnglishfrançais
Tabel 2.2.3 1998. aastal Euroopa Kohtule menetlemiseks antud asjad, õigusliku aluse ning liikmesriikide kaupa  pdfEnglishfrançais
Tabel 2.2.4 Ametlikud teatised, põhjendatud arvamused ja Euroopa Kohtule menetlemiseks antud asjad: 1997. ja 1998. aasta vaheline võrdlus, menetlusetapi ja õigusliku aluse kaupa  pdfEnglishfrançais
Tabel 2.3. Menetluses olevad toimikud: menetluse seisud 31. detsembri 1998 seisuga, liikmesriikide kaupa  pdfEnglishfrançais
Tabel 2.4. Menetluses olevad toimikud: menetluse seisud 31. detsembri 1998 seisuga, valdkondade kaupa  pdfEnglishfrançais
Tabel 2.5. 1998. aastal vastu võetud juhtumite lõpetamist käsitlevad otsused  pdfEnglishfrançais
Tabel 2.6. Juhtumite lõpetamist käsitlevate otsuste areng  pdfEnglishfrançais
III lisa Ülevaade: asutamislepingute, määruste ja otsuste rikkumised  pdfEnglishfrançais
IV lisa Direktiivide rakendamise hetkeseis
- tekst  pdfEnglishfrançais
- koondtabel  pdfEnglishfrançais
V lisa Enne 31. detsembrit 1998 vastu võetud Euroopa Kohtu otsused, mida ei ole veel täide viidud  pdfEnglishfrançais
VI lisa Ülevaade: ühenduse õiguse rakendamine riiklikes kohtutes  pdfEnglishfrançais