Tillämpning av EU-rätten - European Commission

Navigation path

Additional tools

  • Print version
  • Decrease text
  • Increase text


Välkommen till webbplatsen för Tillämpning av EU-rätten

I EU-kommissionens uppdrag ingår att övervaka att EU-rätten tillämpas.
Kommissionens generalsekretariat deltar i kommissionens arbete när det gäller statligt stöd och överträdelser, inklusive anmälningar av nationella bestämmelser som överför direktiv till nationell lagstiftning. >>>