Uplatňovanie práva Európskej únie - European Commission

Navigation path

Additional tools

  • Print version
  • Decrease text
  • Increase text


Vitajte na stránkach venovaným uplatňovaniu práva Európskej únie

Poslaním Európskej komisie je dohliadať na uplatňovanie európskeho práva.
Generálny sekretariát sa podieľa na riadení činnosti Európskej komisie v oblasti štátnej pomoci a neplnenia povinností vrátane oznamovania vnútroštátnych opatrení, ktorými sa transponujú smernice do vnútroštátneho práva. >>>

vyberte sektor Smernice Vaše práva Nesplnenie povinnosti Štátna pomoc