Stosowanie prawa Unii Europejskiej - European Commission

Navigation path

Additional tools

  • Print version
  • Decrease text
  • Increase text


Witamy na stronie poświęconej stosowaniu przepisów prawa Unii Europejskiej

Komisja Europejska ma za zadanie czuwać nad tym, aby przepisy prawa europejskiego były stosowane.
Sekretariat Generalny Komisji Europejskiej uczestniczy w zarządzaniu pracami Komisji w zakresie pomocy państwa i naruszeń, w tym również przy zgłaszaniu krajowych środków wykonawczych przyjmowanych w celu transpozycji dyrektyw. >>>

wybierz sektor Dyrektywy Dochodzenie swoich praw Naruszenia przepisów Pomoc państwa