Прилагане на правото на Европейския съюз - European Commission

Navigation path

Additional tools

  • Print version
  • Decrease text
  • Increase text


Добре дошли на сайта „Прилагане на правото на Европейския съюз“

Европейската комисия има за задача да следи за прилагането на европейското право.
Генералният секретариат на Европейската комисия участва в ръководството на нейната работа в сферата на държавните помощи и нарушенията, включително нотифицирането на националните мерки за транспониране на директивите. >>>

изберете сектор Директиви Вашите права Нарушения Държавни помощи