Tillämpning av EU-rätten - European Commission

Navigation path

Additional tools

  • Print version
  • Decrease text
  • Increase textSe vilka nationella bestämmelser som medlemsländerna har anmält


I EUR-Lex kan du se vilka nationella genomförandebestämmelser som medlemsländerna har anmält till kommissionen för att visa hur direktivet införlivas med nationell lagstiftning.

Så här hittar du dem snabbt:
Gå till webbplatsen EUR-Lex.

I fältet ”Ange celexnummer” skriver du in
– sektor: 7
– årtal: åååå (fyra siffror)
– koden för dokumenttypen: L (för direktiv)
– direktivets nummer: xxxx (fyra siffror).

Exempel:
för direktiv 2003/3 skriver du in 72003L0003
och klickar på ”sök”.

När du får upp resultatsidan klickar du på ”Bibliografiska uppgifter + NEM”.