Uporaba prava Evropske unije - European Commission

Navigation path

Additional tools

  • Print version
  • Decrease text
  • Increase textNacionalni ukrepi, ki jih sporočijo države članice


Na spletni strani EUR-Lex so na voljo obvestila o nacionalnih ukrepih za prenos direktiv, ki so jih poslale države članice.

Hitri dostop do strani:
– na spletišču EUR-Lex

pod „številko Celex“ vnesite naslednje podatke:
– področje: 7
– leto: llll (štirje znaki)
– oznaka vrste dokumenta: L (za direktivo)
– številka direktive: xxxx (štirje znaki)

Primer:
za Direktivo št. 2003/3 vpišite 72003L0003;
nato kliknite „iskanje“.

V rezultatu iskanja kliknite „bibliografska oznaka+ nacionalni ukrep za prenos“.