Uplatňovanie práva Európskej únie - European Commission

Navigation path

Additional tools

  • Print version
  • Decrease text
  • Increase textPrezeranie vnútroštátnych vykonávacích opatrení oznámených členskými štátmi


Na stránkach EUR-Lex možno nájsť oznámenia členských štátov o vnútroštátnych vykonávacích opatreniach, ktoré sa týkajú transpozície smerníc.

Tu sa dozviete ako sa k nim rýchlo dostať:
- prejdite na stránky EUR-Lex.

Do poľa „Zadajte celexové číslo dokumentu“ (Enter the Celex document number) napíšte tieto údaje:
- sektor: 7
- rok: rrrr (štyri číslice)
- kód typu dokumentu L (smernica)
- číslo smernice: xxxx (štyri číslice).

Príklad:
smernicu 2003/3 zapíšte takto: 72003L0003
potom kliknite na tlačidlo „Vyhľadať“ (Search).

V nájdenom výsledku kliknite na odkaz „Bibliografická poznámka + VVO“.