Title of the document in the language of the document - European Commission

Navigation path

Additional tools

  • Print version
  • Decrease text
  • Increase textSe EU-landenes gennemførelsesforanstaltninger


EUR-Lex (EU-retten online) kan du se alle de meddelelser, som EU-landene har sendt os om gennemførelsen af direktiverne i national ret.

Sådan gør du:
- gå ind på EUR-Lex.

I feltet "Angiv Celex-dokumentnummer" indtastes:
- sektorkode: 7
- år: aaaa (fire cifre)
- kode for dokumenttype: L (for direktiv)
- direktivets nummer: xxxx (fire cifre).

Eksempel:
for direktiv 2003/3 indtastes 72003L0003
klik derefter på "Søg".

I resultatlisten klikkes på "Bibliografisk note + NGB".