Aplicarea dreptului Uniunii Europene - European Commission

Navigation path

Additional tools

  • Print version
  • Decrease text
  • Increase textDirective - definiţii


Ce este o directivă?

Directiva europeană stabileşte obiectivele care trebuie atinse de către statele membre, lăsând alegerea mijloacelor la latitudinea autorităţilor naţionale. Se adresează unuia, mai multor sau tuturor statelor membre. Pentru ca principiile enunţate de directivă să producă efecte la nivelul cetăţeanului, legiuitorul naţional trebuie să adopte un act de transpunere în legislaţia naţională prin care aceasta din urmă va fi adaptată la obiectivele definite în directivă.

Directiva prevede un termen de transpunere în legislaţia naţională: statele membre dispun de o marjă de manevră care le permite să ţină cont de specificităţile naţionale. Transpunerea trebuie să aibă loc în termenul prevăzut de directivă.

Directiva serveşte la armonizarea legislaţiilor naţionale, în special în vederea realizării pieţei unice (de exemplu, normele referitoare la siguranţa produselor).


Ce se înţelege prin „măsurile naţionale de punere în aplicare”?

Este vorba de unul sau mai multe texte adoptate oficial de statul membru, prin care dispoziţiile directivei sunt integrate în legislaţia naţională.

Nu orice text comunicat Secretariatului General al Comisiei Europene trebuie „transpus”, fiind necesară o analiză prealabilă din partea serviciilor Comisiei Europene.