Toepassing van het EU-recht - European Commission

Navigation path

Additional tools

  • Print version
  • Decrease text
  • Increase textRichtlijnen - definities


Wat is een richtlijn?

Een Europese richtlijn stelt doelstellingen vast die de EU-landen moeten bereiken, maar ze mogen zelf kiezen hoe. Richtlijnen kunnen tot één, meerdere of alle EU-landen gericht zijn. De beginselen uit de richtlijn hebben voor de burgers pas gevolgen nadat de nationale wetgever zijn wetgeving met omzettingswetgeving heeft aangepast.

Elke richtlijn vermeldt een termijn waarbinnen de omzetting in nationaal recht moet gebeuren. Deze termijn geeft de EU-landen de nodige tijd om de nationale omstandigheden in aanmerking te nemen.

Richtlijnen worden gebruikt om de nationale wetgeving te harmoniseren, met name voor de interne markt (bijvoorbeeld voor het vaststellen van normen voor productveiligheid).


Wat zijn "nationale uitvoeringsmaatregelen"?

Dit zijn officieel door een EU-land vastgestelde teksten waarmee de bepalingen van de richtlijn in het nationaal recht worden opgenomen.

Een tekst die aan het Secretariaat-generaal van de Europese Commissie wordt meegedeeld, wordt niet automatisch als uitvoeringsmaatregel beschouwd, zij moet eerst door de diensten van de Commissie worden onderzocht.