Title of the document in the language of the document - European Commission

Navigation path

Additional tools

  • Print version
  • Decrease text
  • Increase textDirektyvos. Apibrėžtys


Kas yra direktyva?

Direktyvoje nustatomi tikslai, kuriuos valstybės narės turi pasiekti. Jos pačios pasirenka priemones, kuriomis tų tikslų sieks. Direktyva gali būti skirta vienai, kelioms arba visoms valstybėms narėms. Tam, kad direktyvos nuostatų poveikį pajustų ir paprasti piliečiai, valstybių narių įstatymų leidėjai turi patvirtinti direktyvos nuostatų perkėlimo į vidaus teisę priemones, kuriomis nacionalinė teisė pakeičiama taip, kad atitiktų direktyvoje nustatytus tikslus.

Direktyvoje būna nustatytas jos nuostatų perkėlimo į nacionalinę teisę terminas. Perkeldamos direktyvos nuostatas valstybės narės turi tam tikrą veiksmų laisvę, kad galėtų atsižvelgti į nacionalinius ypatumus. Perkėlimas turi būti atliktas iki direktyvoje nustatyto termino.

Direktyva yra skirta nacionalinės teisės nuostatoms suderinti, ypač kuriant bendrąją rinką (pvz., produktų saugumo reikalavimams suderinti).


Kas yra nacionalinės įgyvendinimo priemonės?

Tai valstybės narės oficialiai patvirtintas teisės aktas arba keli teisės aktai, kuriais į nacionalinę teisę įtraukiamos direktyvos nuostatos.

Teisės aktas, apie kurį pranešta Europos Komisijos Generaliniam sekretoriatui, ne visada yra tinkama perkėlimo į nacionalinę teisę priemonė. Jį nagrinėja Europos Komisijos tarnybos.