Title of the document in the language of the document - European Commission

Navigation path

Additional tools

  • Print version
  • Decrease text
  • Increase textIrányelvek – definíciók


Mi az irányelv?

Az európai irányelv olyan célkitűzéseket tartalmaz, melyeket a tagállamoknak el kell érniük. A megvalósítás módjának kiválasztását az Unió a tagállamokra bízza. Az irányelv címzettje lehet egy vagy több tagállam, vagy akár az Unió összes tagországa. Annak érdekében, hogy az irányelvben foglalt elveknek lakossági szinten is érvényt szerezzenek, a nemzeti jogalkotóknak a tagállami jogszabályokat az irányelv célkitűzéseihez kell igazítaniuk.

Az irányelvek határidőt írnak elő a bennük foglalt célkitűzések nemzeti jogba való átültetésére. Ezzel bizonyos mozgásteret adnak a tagállamoknak, hogy e folyamat során figyelembe vehessék a nemzeti sajátosságokat.

Az irányelvek a nemzeti jogszabályok harmonizálására szolgálnak. Elsősorban a közös piac kialakításában játszanak fontos szerepet, például összehangolják a termékbiztonsággal kapcsolatos normákat és előírásokat.


Mit értünk „nemzeti végrehajtási intézkedések” alatt?

A nemzeti végrehajtási intézkedés egy vagy több olyan jogszabály, melyet a tagállam egy adott irányelv célkitűzéseinek és alapelveinek a nemzeti jogrendbe történő átültetése céljából fogad el.

Mielőtt a Bizottság a Főtitkárságának elküldött jogszabályokat „átültetésnek” minősítené, előzetes vizsgálatnak veti alá azokat.