Uplatňování práva Evropské unie - European Commission

Navigation path

Additional tools

  • Print version
  • Decrease text
  • Increase textHarmonogram provádění směrnic


Členské státy jsou povinny uvést v platnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu se směrnicemi před uvedeným datem.

Je možné vyhledávat buď pomocí čísla směrnice nebo podle měsíce stanoveného pro provedení.


Vyhledávání pomocí čísla směrnice:

K dispozici jsou pouze směrnice, které byly provedeny po roce 2002.Výběr podle data (roku a měsíce) provedení směrnice:

Zde jsou uvedeny směrnice určené členským státům, roztříděné podle data stanoveného pro jejich provedení (rok a měsíc).

Rok 2010 pdf
Rok 2011 pdf
Rok 2012 pdf
prosinec français prosinec français prosinec français
listopad français listopad français listopad français
říjen français říjen français říjen français
září français září français -
srpen français srpen français srpen français
červenec français červenec français červenec français
červen français červen français červen français
květen français květen français květen français
duben français duben français duben français
březen français březen français březen français
únor français únor français únor français
leden français leden français leden français