Uplatňování práva Evropské unie - European Commission

Navigation path

Additional tools

  • Print version
  • Decrease text
  • Increase textSměrnice – definice


Co je směrnice?

Evropská směrnice stanoví cíle, kterých členské státy mají dosáhnout, a zároveň jim k jejich dosažení poskytuje možnost výběru prostředků. Směrnice může být určena jednomu členskému státu či více nebo všem členských státům. Aby se zásady stanovené ve směrnici mohly projevit v životě občanů, musí vnitrostátní zákonodárce přijmout vnitrostátní transpoziční právní akt, který vnitrostátní právní předpisy přizpůsobí cílům stanoveným ve směrnici.

Směrnice stanoví konečné datum pro její provedení do vnitrostátního práva: při provádění směrnice mají členské státy dostatečnou volnost, která jim umožňuje zohlednit národní specifika. Směrnice musí být provedena do vnitrostátního práva ve lhůtě stanovené směrnicí.

Směrnice se používá k harmonizaci vnitrostátních právních předpisů, zejména k vytvoření jednotného trhu (např. ke stanovení normy týkající se bezpečnosti výrobků).


Co se rozumí pod označením „vnitrostátní prováděcí opatření“?

Jde o text nebo texty, který/které členský stát oficiálně přijal a který/které do vnitrostátního právního systému zavádí ustanovení směrnice.

Ne všechny texty zaslané generálnímu sekretariátu Evropské komise však přímo znamenají „převod do vnitrostátního práva“, je třeba, aby útvary Komise provedly předběžné šetření.