Euroopa Komisjoni Esindus Eestis

Uudised

Pages

13/02/2017

Euroopa Komisjon avaldas täna oma talvise majandusprognoosi, mille kohaselt kasvab Eesti majandus tänu piirkondliku nõudluse ja investeeringute suurenemisele käesoleval aastal 2,2%. Samas on oodata ka tööpuuduse ja inflatsiooni tõusu. Ka kõigi teiste ELi liikmesriikide majandus peaks kahel järgmisel aastal kasvama.

Kategooria:
Majandus, rahandus ja maksustamine, Piirkonnad ja kohalik areng
10/02/2017

Superkondensaatoreid tootev Eesti ettevõte Skeleton Technologies sõlmis Euroopa Investeerimispangaga (EIP) laenulepingu summas 15 miljonit eurot. EIP laenul on Euroopa investeerimiskava keskmes oleva Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondi (EFSI) tagatis.

Kategooria:
Ettevõtlus, Majandus, rahandus ja maksustamine
08/02/2017

Euroopa Komisjon võtab kasutusele uue ja innovatiivse viisi Euroopa transporditaristu projektide rahastamiseks. Uue projektikonkursi raames püütakse Euroopa ühendamise rahastu toetused kogusummas üks miljard eurot ühendada muude rahastamisallikatega, sh Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondiga (EFSI).

Kategooria:
Ettevõtlus, Majandus, rahandus ja maksustamine, Transport ja reisimine
06/02/2017

Euroopa Komisjon kinnitas täna keskkonnapoliitika rakendamise hindamise tulemused, mille eesmärk on aidata parandada ELi õigusnormide kohaldamist liikmesriikides. Komisjoni hinnangul  ei seisa Eesti silmitsi suurte keskkonnaprobleemidega ja keskkonnateadlikkus on viimasel kümnendil märkimisväärselt suurenenud.

Kategooria:
Keskkond, tarbijad ja tervishoid, Piirkonnad ja kohalik areng
02/02/2017

Täna kuulutas Euroopa Komisjon välja iga-aastase tõlkevõistluse „Juvenes Translatores“ võitjad. Kokku 28 gümnaasiumiõpilast – igast liikmesriigist üks – kutsutakse 6. aprillil Brüsselisse pidulikule auhinnatseremooniale. Eesti õpilaste seas osutus parimaks Laura Schifrin Gustav Adolfi Gümnaasiumist.

Kategooria:
Kultuur, haridus ja noored
01/02/2017

Euroopa Komisjon avaldas täna teise energialiidu olukorda käsitleva aruande, mille kohaselt liigub Euroopa Liit kindlalt vähese CO2-heitega majanduse suunas. Praeguses tempos jätkates saavutatakse 2020. aastaks seatud kasvuhoonegaaside vähendamise ning energiatõhususe ja taastuvenergia osakaalu suurendamise eesmärgid.

Kategooria:
Energeetika ja loodusvarad, Majandus, rahandus ja maksustamine
26/01/2017

2015. aastal sai tänu programmile "Erasmus+" välismaal õppida, koolitustel osaleda, töötada ja vabatahtlikuna tegutseda 678 000 eurooplast. Seega on 30 aastat kestnud programm edukam ja avatum kui kunagi varem. Peamised kolm lähteriiki on endiselt Prantsusmaa, Saksamaa ja Hispaania, samas kui Hispaania, Saksamaa ja Ühendkuningriik võtavad vastu suurima osa programmi „Erasmus +“ osalejatest. Osalejate tagasiside kinnitab, et programmi „Erasmus +“ kaudu välismaal veedetud aeg on kasulik: 94% vastanutest on seisukohal, et nende oskused on paranenud ja 80% arvab, et programmis osalemisest on abi tööturul. Igale kolmandale üliõpilasele, kes käis programmi „Erasmus +“ vahendusel välismaal praktikal, tegi praktikaasutus tööpakkumise.

Kategooria:
Kultuur, haridus ja noored, Tööhõive ja sotsiaalsed õigused
26/01/2017

Euroopa Komisjon esitas täna ülevaate aasta tagasi vastu võetud ringmajanduse tegevuskava tulemustest. Teatistes esitatakse kokkuvõte meetmetest, mis ootavad veel Euroopa Parlamendi ja nõukogu heakskiitu, ning tutvustatakse rahastamisplatvormi, mis võimaldab kokku viia Euroopa Investeerimispanga investoreid ja innovaatilisi jäätmekäitlusettevõtteid. Esitati ka jäätmetest energia tootmise juhised ning tehti ettepanek elektri- ja elektroonikaseadmetes sisalduvate ohtlike ainete paremaks käitlemiseks.

Kategooria:
Keskkond, tarbijad ja tervishoid, Majandus, rahandus ja maksustamine
25/01/2017

Euroopa Investeerimisfond ja UniCredit Leasing on allkirjastanud InnovFin VKE tagatislepingu, millega laiendatakse finantseerimise kättesaadavust  Eesti, Läti ja Leedu innovaatilistele väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele. Tagatislepingu aluseks on Euroopa Liidu rahastamisalgatus InnovFin väikeettevõtluse edendamiseks ning seda toetatakse Euroopa investeerimiskava keskmes olevast strateegiliste investeeringute fondist.

Kategooria:
Ettevõtlus, Majandus, rahandus ja maksustamine, Piirkonnad ja kohalik areng
13/01/2017

Keit Kasemets asub Euroopa Komisjoni Tallinna esinduse uue juhina ametisse 16. jaanuaril 2017. Oma uude ametisse võtab ta kaasa rohkem kui kümneaastase töökogemuse kõrgetel ametikohtadel Eesti valitsusasutustes ning laialdase kontaktidevõrgu nii kodu- kui ka välismaal.

Kategooria:
EL lahtiseletatuna

Pages