Navigatsioonitee

Navigeerimisriba

Uudised

Tulemusi ei leitud.

 • - Vali kategooria -
 • EL lahtiseletatuna
 • Energeetika ja loodusvarad
 • Ettevõtlus
 • Keskkond, tarbijad ja tervishoid
 • Kultuur, haridus ja noored
 • Majandus, rahandus ja maksustamine
 • Piirkonnad ja kohalik areng
 • Põllumajandus, kalandus ja toiduained
 • Teadus ja tehnoloogia
 • Transport ja reisimine
 • Tööhõive ja sotsiaalsed õigused
 • Välissuhted
 • Õigus ja kodanike õigused
 
Otsingu märksõna :
Euroopa Komisjoni presidendi Jean-Claude Junckeri ja teiste Euroopa Liidu institutsioonide juhtide ühisavaldus Ühendkuningriigi referendumi tulemuse kohta

Euroopa Komisjoni presidendi Jean-Claude Junckeri ja teiste Euroopa Liidu institutsioonide juhtide ühisavaldus Ühendkuningriigi referendumi tulemuse kohta

24/06/2016

Euroopa Parlamendi presidendi Martin Schulzi, Euroopa Ülemkogu eesistuja Donald Tuski, ELi nõukogu rotatsiooni korras vahetuva eesistujariigi Madalmaade peaministri Mark Rutte ja Euroopa Komisjoni presidendi Jean-Claude Junckeri ühisavaldus Ühendkuningriigi referendumi tulemuse kohta

Õigus ja kodanike õigused

 
Euroopa Komisjon eraldab transporditaristu jaoks 6,7 miljardit eurot

Euroopa Komisjon eraldab transporditaristu jaoks 6,7 miljardit eurot

17/06/2016

Euroopa Komisjon tegi täna teatavaks need 195 transpordiprojekti, mille jaoks eraldatakse kokku 6,7 miljardit eurot Euroopa ühendamise rahastust. Eestit puudutavatele projektidele eraldati kokku 15 miljonit eurot, neist suurima toetuse saab Rail Baltic – üle 10 miljoni euro. 

Ettevõtlus, Majandus, rahandus ja maksustamine, Piirkonnad ja kohalik areng, Transport ja reisimine

 
Euroopa Liidu ja Türgi kokkulepe ebaseadusliku sisserände piiramiseks on andnud tulemusi

Euroopa Liidu ja Türgi kokkulepe ebaseadusliku sisserände piiramiseks on andnud tulemusi

15/06/2016

Euroopa Komisjoni täna avaldatud aruandest selgub, et 18. märtsil tehtud ELi ja Türgi avalduse rakendamisel on tehtud edusamme. Samas on edu endiselt ebakindel ning sõltub peamiselt kõikide osaliste poliitilisest sihikindlusest.

EL lahtiseletatuna, Tööhõive ja sotsiaalsed õigused, Õigus ja kodanike õigused

 
Euroopa Liidu Majas sai piduliku punkti eestikeelse Vikipeedia talgukevad

Euroopa Liidu Majas sai piduliku punkti eestikeelse Vikipeedia talgukevad

09/06/2016

Täna anti Euroopa Liidu Majas üle auhinnad kuuendate Vikipeedia tõlketalgute ning teist korda toimunud Kesk- ja Ida-Euroopa teemalise artiklivõistluse võitjatele.

Kultuur, haridus ja noored

 
Euroopa Komisjon tahab rände paremaks haldamiseks suurendada koostööd ELi mittekuuluvate riikidega

Euroopa Komisjon tahab rände paremaks haldamiseks suurendada koostööd ELi mittekuuluvate riikidega

07/06/2016

Euroopa Komisjon teatas täna, et soovib sõlmida peamiste Euroopa Liitu mittekuuluvate päritolu- ja transiidiriikidega kokkulepped, mille põhieesmärkideks on päästa inimelusid Vahemerel, suurendada tagasipöördujate arvu, võimaldada rändajatel ja pagulastel jääda oma kodu lähedale ning pikemas perspektiivis toetada kolmandaid riike ebaseadusliku rände algpõhjustega tegelemisel.

Piirkonnad ja kohalik areng, Tööhõive ja sotsiaalsed õigused, Õigus ja kodanike õigused

 
Euroopa Komisjon tegi ettepaneku lihtsustada väljastpoolt ELi tulevatele kvalifitseeritud töötajatele mõeldud sinise kaardi süsteemi

Euroopa Komisjon tegi ettepaneku lihtsustada väljastpoolt ELi tulevatele kvalifitseeritud töötajatele mõeldud sinise kaardi süsteemi

07/06/2016

Euroopa Komisjon esitas täna ettepaneku ajakohastada eeskirju, mida kohaldatakse väljastpoolt Euroopa Liitu tulevate kõrgelt kvalifitseeritud töötajate suhtes, et aidata Euroopa ettevõtjatel meelitada ligi kvalifitseeritud ja andekaid inimesi kogu maailmast.

Ettevõtlus, Majandus, rahandus ja maksustamine, Tööhõive ja sotsiaalsed õigused

 
Euroopa Komisjon esitas jagamismajanduse tegevuskava

Euroopa Komisjon esitas jagamismajanduse tegevuskava

02/06/2016

Euroopa Komisjon esitas täna suunised, mille eesmärk on toetada tarbijate, ettevõtjate ja avaliku sektori asutuste kaasaminekut jagamismajandusega. Hea näitena toob komisjon välja maksu- ja tolliameti ning jagamisettevõtete koostöö Eestis.

Ettevõtlus, Majandus, rahandus ja maksustamine, Piirkonnad ja kohalik areng

 
Euroopa Investeerimisfondi ja Swedbanki vahelised lepingud toovad ligi 3000 Balti ettevõttele 165 miljonit eurot

Euroopa Investeerimisfondi ja Swedbanki vahelised lepingud toovad ligi 3000 Balti ettevõttele 165 miljonit eurot

02/06/2016

Euroopa Investeerimisfond (EIF) ja Swedbank allkirjastasid esimesed COSME mitme riigi vahelised lepingud, mida rahastatakse Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondi (EFSI) toetusest. EFSI toetused on tugisambaks  Euroopa investeerimiskavale, mille eesmärk on elavdada investeerimist strateegilistesse projektidesse kogu Euroopas.

Ettevõtlus, Majandus, rahandus ja maksustamine, Piirkonnad ja kohalik areng

 
Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondi esimene tegevusaasta oli edukas

Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondi esimene tegevusaasta oli edukas

01/06/2016

Euroopa Komisjon andis täna, aasta pärast Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondi asutamist ülevaate Euroopa investeerimiskava täitmisest ning edasistest plaanidest.

Ettevõtlus, Majandus, rahandus ja maksustamine, Piirkonnad ja kohalik areng

 
Euroopa Komisjon ja IT-ettevõtjad avaldasid tegevusjuhendi internetis leviva vihaõhutuse takistamiseks

Euroopa Komisjon ja IT-ettevõtjad avaldasid tegevusjuhendi internetis leviva vihaõhutuse takistamiseks

31/05/2016

Euroopa Komisjon avaldas täna koos Facebooki, Twitteri, YouTube'i ja Microsoftiga tegevusjuhendi, mis sisaldab mitmeid kohustusi internetis leviva ebaseadusliku vihakõne vastu võitlemiseks Euroopas.

Keskkond, tarbijad ja tervishoid, Teadus ja tehnoloogia, Õigus ja kodanike õigused

 
Euroopa Komisjon esitas ettepanekud põhjendamatu geoblokeerimise lõpetamiseks ja piiriülese pakiveo soodustamiseks

Euroopa Komisjon esitas ettepanekud põhjendamatu geoblokeerimise lõpetamiseks ja piiriülese pakiveo soodustamiseks

25/05/2016

Euroopa Komisjon esitas täna e-kaubanduse meetmepaketi, mille eesmärk on võidelda asukohapõhise piiramise ehk geoblokeerimise vastu, muuta piiriülene pakivedu taskukohasemaks ning tugevdada tarbijate õiguste kaitset.

Ettevõtlus, Majandus, rahandus ja maksustamine, Teadus ja tehnoloogia

 
Euroopa Komisjon tahab ajakohastada audiovisuaalteenuste eeskirju

Euroopa Komisjon tahab ajakohastada audiovisuaalteenuste eeskirju

25/05/2016

Euroopa Komisjon tegi täna ettepaneku ajakohastada Euroopa Liidu ühtseid audiovisuaalteenuste eeskirju, et luua õiglasem ettevõtluskeskkond, soodustada Euroopa päritoluga filmide levitamist, kaitsta lapsi ja võidelda paremini vaenuõhutuse vastu. Kõnealune ettepanek kajastab ka komisjoni uut lähenemisviisi veebiplatvormidele, nagu internetipõhised kauplemiskohad, otsingumootorid, maksesüsteemid, sotsiaalmeedia, videote ja sisu jagamise saidid.

Ettevõtlus, Majandus, rahandus ja maksustamine, Teadus ja tehnoloogia

 
Euroopa Investeerimisfondi ja LHV Panga tagatisleping võimaldab anda soodsaid laene Eesti mikroettevõtjatele

Euroopa Investeerimisfondi ja LHV Panga tagatisleping võimaldab anda soodsaid laene Eesti mikroettevõtjatele

24/05/2016

Euroopa Investeerimisfondi ja LHV Panga vahel sõlmitud tagatisleping hõlmab 12 miljoni euro suurust laenuportfelli, sealhulgas idufirmasid asutavad noored ettevõtjad, etnilised vähemused ja mikroettevõtjad, kellel on piiratud juurdepääs krediidile. Uus laenutoode „LHV mikrolaen“ toodi sel nädalal turule. Laenutaotlemise protsess on veebipõhine, automaatne ja klientide jaoks võimalikult kasutajasõbralik.

Ettevõtlus, Majandus, rahandus ja maksustamine, Piirkonnad ja kohalik areng

 
Euroopa Komisjoni uue aruande kohaselt toimub põgenike ümberpaigutamine ja ümberasustamine endiselt liiga aeglaselt

Euroopa Komisjoni uue aruande kohaselt toimub põgenike ümberpaigutamine ja ümberasustamine endiselt liiga aeglaselt

18/05/2016

Euroopa Komisjon avaldas täna uue aruande pagulaste ümberpaigutamist ja ümberasustamist käsitlevate kavade rakendamise kohta. Sellest nähtub, et edasiminek ei ole rahuldav. Märtsis seadis komisjon eesmärgiks paigutada mai keskpaigaks ümber 20 000 inimest, kuid praeguseks on ümberpaigutatute arv vaid 1500.

Piirkonnad ja kohalik areng, Tööhõive ja sotsiaalsed õigused, Õigus ja kodanike õigused

 
Euroopa Komisjon ergutab Eestit haldusreformi ellu viima ja soolist palgalõhet vähendama

Euroopa Komisjon ergutab Eestit haldusreformi ellu viima ja soolist palgalõhet vähendama

18/05/2016

Täna esitas Euroopa Komisjon 2016. aasta riigipõhised soovitused, mis sisaldavad iga liikmesriigi jaoks majanduspoliitika suuniseid järgmiseks 12–18 kuuks. Neis keskendutakse esmatähtsatele reformidele, mis tuleks läbi viia, et tugevdada liikmesriikide majanduse taastumist. Eestil soovitab komisjon keskenduda kohaliku omavalitsuse reformi elluviimisele, soolise palgalõhe vähendamisele ja investeeringute suurendamisele teadusuuringutesse ja innovatsiooni.

Ettevõtlus, Majandus, rahandus ja maksustamine, Piirkonnad ja kohalik areng

 
Euroopa Komisjon avab tee Türgi viisavabaduse otsuseks juunis

Euroopa Komisjon avab tee Türgi viisavabaduse otsuseks juunis

04/05/2016

Euroopa Komisjon tegi täna ettepaneku vabastada Türgi kodanikud viisanõudest juhul, kui Türgi ametiasutused peavad kinni lubadusest täita võimalikult kiiresti kõik Türgi viisanõude kaotamise tegevuskava seni täitmata kriteeriumid.

Välissuhted RSS , Õigus ja kodanike õigused

 
Euroopa Komisjon esitas ettepanekud Euroopa ühise varjupaigasüsteemi reformimiseks

Euroopa Komisjon esitas ettepanekud Euroopa ühise varjupaigasüsteemi reformimiseks

04/05/2016

Euroopa Komisjon esitas täna ettepanekud Euroopa ühise varjupaigasüsteemi reformiks, et luua õiglasem süsteem varjupaigataotluste jaotamiseks liikmesriikide vahel.

Tööhõive ja sotsiaalsed õigused, Õigus ja kodanike õigused

 
Euroopa Komisjoni prognoosi kohaselt Eesti majanduse stabiilne kasv jätkub

Euroopa Komisjoni prognoosi kohaselt Eesti majanduse stabiilne kasv jätkub

03/05/2016

Euroopa Komisjoni kevadise majandusprognoosi kohaselt jätkub Euroopa majanduskasv tagasihoidlikus tempos, kuna tema peamiste kaubanduspartnerite tulemused on halvenenud ja mõnede siiani kasvu toetanud tegurite mõju hakkab kaduma. Eesti majanduskasv peaks negatiivsete välismõjude taandudes kiirenema.

Ettevõtlus, Majandus, rahandus ja maksustamine, Piirkonnad ja kohalik areng

 
2015. aastal oli ohtlike toodete nimekirjas kõige enam mänguasju ja riietusesemeid

2015. aastal oli ohtlike toodete nimekirjas kõige enam mänguasju ja riietusesemeid

25/04/2016

Euroopa Komisjoni täna avaldatud andmete kohaselt edastati 2015. aastal kogu ELi hõlmav hoiatusteade üle 2000 ohtliku toote kohta. Peamine probleem on interneti kaudu väljastpoolt ELi ostetud toodete suurenev osakaal.

Ettevõtlus, Keskkond, tarbijad ja tervishoid, Õigus ja kodanike õigused

 
Euroopa Komisjon andis ülevaate Euroopa julgeoleku tegevuskava rakendamisest ja kavandatavatest terrorismivastastest meetmetest

Euroopa Komisjon andis ülevaate Euroopa julgeoleku tegevuskava rakendamisest ja kavandatavatest terrorismivastastest meetmetest

20/04/2016

Euroopa Komisjon avaldas täna teatise, milles antakse ülevaade aasta tagasi vastu võetud Euroopa julgeoleku tegevuskavapdf rakendamisel tehtud edusammudest, tuuakse välja puudujäägid terrorismivastases võitluses ning vajalikud meetmed nende kõrvaldamiseks.

Keskkond, tarbijad ja tervishoid, Õigus ja kodanike õigused

 
Euroopa Komisjon asub Euroopa tööstust digitaliseerima

Euroopa Komisjon asub Euroopa tööstust digitaliseerima

19/04/2016

Euroopa Komisjon avalikustas täna plaanid selle kohta, kuidas aidata Euroopa tööstusel, VKEdel, teadlastel ja avaliku sektori asutustel uut tehnoloogiat maksimaalselt ära kasutada. Tänu toodete ja teenuste digitaliseerimisele võib Euroopa tööstuse tulu järgneva viie aasta jooksul kasvada enam kui 110 miljardit eurot aastas.

Ettevõtlus, Majandus, rahandus ja maksustamine, Teadus ja tehnoloogia

 
Euroopa Liit on endiselt suurim arenguabi andja maailmas

Euroopa Liit on endiselt suurim arenguabi andja maailmas

13/04/2016

Täna avaldatud andmete kohaselt oli 2015. aastal Euroopa Liidu ametliku arenguabi osakaal ELi kogurahvatulust suurem kui kunagi varem ning Euroopa Liit koos oma liikmesriikidega endiselt suurim abiandja maailmas, andes üle poole kogu ametlikust arenguabist.

Piirkonnad ja kohalik areng, Tööhõive ja sotsiaalsed õigused, Õigus ja kodanike õigused

 
Maive Rute nimetati Euroopa Komisjoni Teadusuuringute Ühiskeskuse asepeadirektoriks

Maive Rute nimetati Euroopa Komisjoni Teadusuuringute Ühiskeskuse asepeadirektoriks

13/04/2016

Euroopa Komisjon nimetas eestlanna Maive Rute Teadusuuringute Ühiskeskuse asepeadirektoriks, kus tema põhiülesandeks on teadusteenistuse parem sidumine komisjoni poliitikaid kujundavate osakondadega.

EL lahtiseletatuna, Teadus ja tehnoloogia

 
Euroopa Komisjon tahab suurendada rahvusvaheliste ettevõtete maksustamise läbipaistvust

Euroopa Komisjon tahab suurendada rahvusvaheliste ettevõtete maksustamise läbipaistvust

12/04/2016

Euroopa Komisjon esitas täna ettepaneku suurendada suurte rahvusvaheliste ettevõtete aruandekohustust maksuküsimustes. Selle kohaselt peaksid Euroopa Liidus tegutsevad rahvusvahelised ettevõtted, mille kogutulu ületab 750 miljonit eurot aastas, hakkama avaldama olulisimat teavet selle kohta, kus nad ELis tulu teenivad ja kus makse maksavad.

Ettevõtlus, Majandus, rahandus ja maksustamine

 
Euroopa Komisjon esitas tegevuskava Euroopa Liidu käibemaksusüsteemi ajakohastamiseks

Euroopa Komisjon esitas tegevuskava Euroopa Liidu käibemaksusüsteemi ajakohastamiseks

07/04/2016

Euroopa Komisjon esitas täna tegevuskava, mis on esimene samm Euroopa Liidu ühtse käibemaksuala loomise suunas ja sisaldab viise praeguse käibemaksusüsteemi uuendamiseks, et muuta see lihtsamaks, pettusekindlamaks ja ettevõtjasõbralikumaks.

Ettevõtlus, Majandus, rahandus ja maksustamine, Piirkonnad ja kohalik areng

 
Euroopa Komisjon tutvustas võimalusi Euroopa ühise varjupaigasüsteemi reformimiseks ja esitas ettepaneku luua süsteem Euroopa Liitu reisivate kolmandate riikide kodanike piiriületusandmet

Euroopa Komisjon tutvustas võimalusi Euroopa ühise varjupaigasüsteemi reformimiseks ja esitas ettepaneku luua süsteem Euroopa Liitu reisivate kolmandate riikide kodanike piiriületusandmete registreerimiseks

06/04/2016

Täna algatas Euroopa Komisjon Euroopa ühise varjupaigasüsteemi reformi, mille eesmärk on luua õiglane ja jätkusuutlik süsteem varjupaigataotlejate jagamiseks liikmesriikide vahel, ühtlustada varjupaigamenetlusi ja -nõudeid, et tagada kõikjal liidus võrdsed tingimused ja vähendada stiimuleid varjupaigataotlejate ebaseaduslikuks edasiliikumiseks teise liikmesriiki, ning suurendada Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti volitusi. Samal ajal soovib komisjon tagada turvalised ja hästi hallatavad moodused seaduslikuks sisserändeks Euroopasse.

Piirkonnad ja kohalik areng, Tööhõive ja sotsiaalsed õigused

 
Avaldati Euroopa Liidu uimastiturgu käsitlev aruanne

Avaldati Euroopa Liidu uimastiturgu käsitlev aruanne

06/04/2016

Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskus ning Europol avaldasid täna Euroopa Liidu uimastiturgu käsitleva aruande, mille kohaselt kulutavad eurooplased igal aastal ebaseaduslikele uimastitele vähemalt 24 miljardit eurot. See teeb uimastikaubandusest organiseeritud kuritegevuse ühe peamise tuluallika Euroopas.

Keskkond, tarbijad ja tervishoid, Tööhõive ja sotsiaalsed õigused, Õigus ja kodanike õigused

 
Liiklussurmade arvu vähenemine Euroopa Liidus on aeglustunud, Eesti on teinud edusamme

Liiklussurmade arvu vähenemine Euroopa Liidus on aeglustunud, Eesti on teinud edusamme

31/03/2016

Euroopa Komisjoni täna avaldatud liiklusohutusstatistika kohaselt hukkus 2015. aastal Euroopa Liidu teedel 26 000 inimest, st 5500 võrra vähem kui 2010. aastal. Võrreldes 2014. aastaga ei ole aga ELis olukord paranenud. Eestis vähenes liiklussurmade arv 2014. aastaga võrreldes 15%.

Keskkond, tarbijad ja tervishoid, Transport ja reisimine

 
Euroopa Investeerimisfond ja Soome Pohjola pank allkirjastasid tagatislepingu, millest võivad kasu saada ka Eesti innovatiivsed ettevõtted

Euroopa Investeerimisfond ja Soome Pohjola pank allkirjastasid tagatislepingu, millest võivad kasu saada ka Eesti innovatiivsed ettevõtted

30/03/2016

Euroopa Investeerimisfond (EIF) ja Pohjola pank allkirjastasid täna tagatislepingu, et suurendada laenuandmist innovatiivsetele ettevõtetele Soomes, Eestis, Lätis ja Leedus. Tehingut toetatakse Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondist (EFSI), mis on Euroopa investeerimiskava keskne osa.

Ettevõtlus, Majandus, rahandus ja maksustamine, Piirkonnad ja kohalik areng

 
Euroopa Komisjoni uuringu kohaselt on asukohapõhine piiramine e-kaubanduses Euroopas laialt levinud

Euroopa Komisjoni uuringu kohaselt on asukohapõhine piiramine e-kaubanduses Euroopas laialt levinud

18/03/2016

Euroopa Komisjoni täna avaldatud uuringust selgub, et asukohapõhine piiramine ehk geoblokeerimine, mis takistab kaupade ja teenuste ostmist teiste liikmesriikide veebipoodidest ning juurdepääsu digitaalsele infosisule, on Euroopa Liidus laialt levinud. 38% uuringus osalenud jaemüüjatest ja 68% digitaalse infosisu pakkujatest vastas, et nad piiravad teistes liikmesriikides asuvate tarbijate juurdepääsu.

Ettevõtlus, Keskkond, tarbijad ja tervishoid

 
Euroopa Komisjoni sõnul peavad liikmesriigid kiirendama varjupaigataotlejate ümberpaigutamist

Euroopa Komisjoni sõnul peavad liikmesriigid kiirendama varjupaigataotlejate ümberpaigutamist

16/03/2016

Euroopa Komisjoni täna esitatud aruande kohaselt ei ole kaitset vajavate inimeste ümberpaigutamise tempo piisav ning ümberpaigutamist ootavate isikute arv ületab liikmesriikide antud lubadusi.

Transport ja reisimine

 
Euroopa Komisjon ei tuvastanud Eesti majanduses tasakaalustamatust

Euroopa Komisjon ei tuvastanud Eesti majanduses tasakaalustamatust

09/03/2016

Euroopa Komisjoni avaldatud hinnangu kohaselt ei esine Eestis vaatamata kiirele palga- ja eluasemehindade kasvule makromajanduslikku tasakaalustamatust. Oma majanduse tasakaalustamisel teevad edusamme ka teised liikmesriigid.

Majandus, rahandus ja maksustamine, Piirkonnad ja kohalik areng, Tööhõive ja sotsiaalsed õigused

 
Euroopa Komisjon esitas tegevuskava Schengeni süsteemi normaalse toimimise taastamiseks

Euroopa Komisjon esitas tegevuskava Schengeni süsteemi normaalse toimimise taastamiseks

04/03/2016

Euroopa Komisjon esitas täna üksikasjaliku tegevuskava konkreetsete meetmetega, mida on vaja võtta korra taastamiseks Euroopa Liidu välis- ja sisepiiride haldamises. Tegutseda tuleb kolmes peamises valdkonnas. Esiteks tuleb kõrvaldada Kreeka piiril tuvastatud tõsised puudused. Teiseks tuleb teha lõpp kontrollita edasiliikumist võimaldavale lähenemisviisile. Kolmandaks tuleb asendada praegune killustatud olukord, kus piirikontrollide taaskehtestamine toimub ühepoolsete otsustega, kooskõlastatud lähenemisviisiga piirikontrolli ajutisele kehtestamisele Schengeni eeskirjade raames.

EL lahtiseletatuna, Piirkonnad ja kohalik areng

 
Euroopa Komisjon tahab kiirendada hädaabi andmist pagulaskriisist enim mõjutatud liikmesriikidele

Euroopa Komisjon tahab kiirendada hädaabi andmist pagulaskriisist enim mõjutatud liikmesriikidele

02/03/2016

Euroopa Komisjon tegi täna ettepaneku luua hädaabi rahastamisvahend, et võimaldada kiiremat ja sihipärasemat reageerimist Euroopa Liidu sees tekkivatele kriisiolukordadele, nagu praegusest suurest pagulaste sissevoolust tingitud erakordne olukord mitmes ELi liikmesriigis.

Tööhõive ja sotsiaalsed õigused, Välissuhted RSS , Õigus ja kodanike õigused

 
EIF ja KredEx käivitavad 60 miljoni euro suuruse EstFundi

EIF ja KredEx käivitavad 60 miljoni euro suuruse EstFundi

01/03/2016

Uus fondifond võimaldab suure kasvupotentsiaaliga Eesti VKE-dele suurema ligipääsu omakapitaliinstrumentide põhisele rahastamisele.

Ettevõtlus, Majandus, rahandus ja maksustamine, Teadus ja tehnoloogia

 
Euroopa Komisjon juhib tähelepanu Eesti palgakasvule ja kinnisvarahindadele

Euroopa Komisjon juhib tähelepanu Eesti palgakasvule ja kinnisvarahindadele

26/02/2016

Täna avaldas Euroopa Komisjon oma iga-aastased riigiaruanded, milles ta analüüsib liikmesriikides esinevaid majandus- ja sotsiaalprobleeme. 18 liikmesriigi (sh Eesti) puhul sisaldavad need ka võimalike makromajanduslike riskide põhjalikku analüüsi, mis nähti ette novembris 2015 avaldatud häiremehhanismi aruandes.

Ettevõtlus, Majandus, rahandus ja maksustamine, Piirkonnad ja kohalik areng, Tööhõive ja sotsiaalsed õigused

 
Eesti on digiarengult Euroopa Liidus esirinnas

Eesti on digiarengult Euroopa Liidus esirinnas

25/02/2016

Euroopa Komisjoni täna avaldatud digitaalmajanduse ja -ühiskonna indeksi kohaselt on liikmesriigid teinud edusamme, kuid arengutempo on aeglustumas. Eesti on 28 ELi liikmesriigi hulgas 7. kohal ja kuulub kiireima digiarenguga riikide rühma.

Ettevõtlus, Piirkonnad ja kohalik areng, Teadus ja tehnoloogia

 
Eestis on ametlikul visiidil Euroopa tervishoiu ja toiduohutuse volinik Vytenis Andriukaitis

Eestis on ametlikul visiidil Euroopa tervishoiu ja toiduohutuse volinik Vytenis Andriukaitis

25/02/2016

Täna ja homme on Tallinnas ametlikul visiidil Euroopa Komisjoni tervishoiu ja toiduohutuse volinik Vytenis Andriukaitis. Volinikul on muu hulgas kavas kohtuda peaminister Taavi Rõivasega ning osaleda sigade Aafrika katku käsitleval kõrgetasemelisel kohtumisel.

EL lahtiseletatuna, Keskkond, tarbijad ja tervishoid, Põllumajandus, kalandus ja toiduained

 
Vikipeedias algasid taas tõlketalgud

Vikipeedias algasid taas tõlketalgud

22/02/2016

21. veebruarist kuni 21. aprillini on kõigil teadmishimulistel ja keelehuvilistel inimestel taas võimalik osaleda eestikeelse Vikipeedia tõlketalgutel. Juba kuuendat aastat järjest toimuvate talgute eesmärk on täiendada ja täiustada koolide ja ülikoolide õppetöös kasutatavat ning üldharivat materjali eestikeelses võrguentsüklopeedias ning väärtustada tarbetekstide tõlkijate tööd. Peaauhinnaks on Euroopa Komisjoni esindus Eestis välja pannud 1000-eurose reisitšeki sõiduks vabalt valitud sihtkohta.

EL lahtiseletatuna, Kultuur, haridus ja noored

 
Euroopa Komisjon esitas energiajulgeoleku paketi

Euroopa Komisjon esitas energiajulgeoleku paketi

16/02/2016

Euroopa Komisjon esitas täna energiajulgeoleku paketi, mille eesmärk on valmistada Euroopa Liit ette võimalikeks energiatarnehäireteks ja suurteks muutusteks maailma energeetikas.

Energeetika ja loodusvarad, Keskkond, tarbijad ja tervishoid, Majandus, rahandus ja maksustamine

 
Euroopa Liit loob Euroopa meditsiinikorpuse

Euroopa Liit loob Euroopa meditsiinikorpuse

15/02/2016

Euroopa Liit pani täna aluse Euroopa meditsiinikorpusele, et reageerida kiiremini kriisiolukordadele nii ELis kui ka sellest väljaspool. Süsteemis osalevad ELi liikmesriigid ja muud Euroopa riigid annavad korpuse käsutusse meditsiinitöötajate meeskonnad ja meditsiinivahendid, mis saadetakse kiiresti piirkonda, mida ähvardab hädaolukord.

Keskkond, tarbijad ja tervishoid, Majandus, rahandus ja maksustamine, Tööhõive ja sotsiaalsed õigused

 
Euroopa Komisjon esitas ülevaate rändekriisi lahendamisel tehtud edusammudest

Euroopa Komisjon esitas ülevaate rändekriisi lahendamisel tehtud edusammudest

10/02/2016

Euroopa Komisjon esitas täna rea aruandeid selle kohta, kuidas on põgenikekriisile reageerimiseks rakendatud Euroopa rände tegevuskavas esitatud prioriteetseid meetmeid. Samuti osutavad aruanded peamistele valdkondadele, kus on vaja võtta tõhusamaid meetmeid, et olukord peatselt taas kontrolli alla saada.

EL lahtiseletatuna, Piirkonnad ja kohalik areng, Tööhõive ja sotsiaalsed õigused

 
Eestile prognoositakse mõõdukat majanduskasvu

Eestile prognoositakse mõõdukat majanduskasvu

04/02/2016

Euroopa Komisjoni talvise prognoosi kohaselt Euroopa ja Eesti majanduse mõõdukas kasv jätkub, kuid seda ohustavad üha suurenevad probleemid maailmamajanduses.

EL lahtiseletatuna, Ettevõtlus, Majandus, rahandus ja maksustamine

 
Eesti parimaks noortõlkijaks valiti Eva Lea Jääger Treffneri Gümnaasiumist

Eesti parimaks noortõlkijaks valiti Eva Lea Jääger Treffneri Gümnaasiumist

03/02/2016

Täna selgusid Euroopa Komisjoni iga-aastase tõlkevõistluse „Juvenes Translatores” 28 võitjat – üks igast Euroopa Liidu liikmesriigist. Eesti õpilaste seas osutus parimaks Eva Lea Jääger Hugo Treffneri Gümnaasiumist.

EL lahtiseletatuna, Kultuur, haridus ja noored

 
Euroopa Komisjon teeb ettepaneku soodustada mobiilse interneti teenuste arengut töökindlate raadiosageduste abil

Euroopa Komisjon teeb ettepaneku soodustada mobiilse interneti teenuste arengut töökindlate raadiosageduste abil

02/02/2016

Euroopa Komisjon tutvustab täna ettepanekut, mille eesmärk on kooskõlastada ELis 700 MHz sagedusala kasutamine mobiilsete teenuste osutamiseks. See parandab kõigi kodanike juurdepääsu internetile ja toetab piiriüleste rakenduste arendamist.

Ettevõtlus, Majandus, rahandus ja maksustamine, Teadus ja tehnoloogia

 
Euroopa tegutseb ühiselt äriühingute tulumaksust kõrvalehoidmise vastu

Euroopa tegutseb ühiselt äriühingute tulumaksust kõrvalehoidmise vastu

28/01/2016

Euroopa Komisjon pööras täna uue lehekülje võitluses õiglase, tõhusa ja majanduskasvu toetava maksustamise eest Euroopa Liidus. Maksude vältimise vastane õigusloomepakett on eelkõige suunatud õiglase maksukoormuse kandmisest kõrvale hoidvate ettevõtete vastu, kuid ühtlasi luuakse sellega liikmesriikidele paremad võimalused rakendada rahvusvahelisi standardeid maksubaasi kahanemise ja kasumi ümberpaigutamise vastu.

Ettevõtlus, Majandus, rahandus ja maksustamine, Õigus ja kodanike õigused

 
Euroopa Liidu uus haridus-, koolitus-, noorte- ja spordiprogramm Erasmus+ täidab ootusi

Euroopa Liidu uus haridus-, koolitus-, noorte- ja spordiprogramm Erasmus+ täidab ootusi

26/01/2016

Euroopa Komisjoni täna avaldatud aruandest selgub, et varasemast ulatuslikum ja sihipärasem programm Erasmus+ täitis juba esimesel aastal kõik ootused: 18 000 rahastatud projektis osales üle miljoni inimese.

Kultuur, haridus ja noored, Piirkonnad ja kohalik areng, Tööhõive ja sotsiaalsed õigused

 
Euroopa Liit toetab miljardi euroga välispiiri äärsete piirkondade koostööd

Euroopa Liit toetab miljardi euroga välispiiri äärsete piirkondade koostööd

07/01/2016

Euroopa Komisjon on vastu võtnud rea piiriülese koostöö programme kogusummas 1 miljard eurot, millega toetada mõlemal pool Euroopa Liidu välispiiri asuvate piirkondade sotsiaalset ja majanduslikku arengut.

Ettevõtlus, Majandus, rahandus ja maksustamine, Piirkonnad ja kohalik areng

 
 

Lisatööriistad

 • Trükiversioon
 • Tekst väiksem
 • Tekst suurem

Püsige liinil

Aidake meil veebisaiti täiustada

Jah Ei