Navigatsioonitee

Navigeerimisriba

EL-i jäätmekäitluseesmärgid kiirendavad üleminekut ringmajandusele ja loovad uusi töökohti

EL-i jäätmekäitluseesmärgid kiirendavad üleminekut ringmajandusele ja loovad uusi töökohti

Euroopa Komisjon võttis täna vastu ettepanekud edendada Euroopas rohkem ringmajandust ja soodustada ringlussevõttu liikmesriikides. Uute jäätmekäitluseesmärkide saavutamine looks praeguste tulemustega võrreldes juurde 580 000 uut töökohta, suureneks Euroopa konkurentsivõime ning samas väheneks nõudlus kallite ja haruldaste maavarade järele. Ettepanekutes on mõeldud ka väiksemale keskkonnamõjule ja kasvuhoonegaaside heite vähendamisele. 2030. aastaks peaksid eurooplased ringlusse võtma 70% olmejäätmetest ja 80% pakendijäätmetest ning 2025. aastaks tuleks keelustada ringlussevõtukõlblike jäätmete ladustamine prügilasse. Eesmärk on vähendada ka mereprahti ja toidu raiskamist.

 
02/07/2014

„Me oleme 19. sajandist päritud lineaarse majandussüsteemi toonud 21. sajandi maailma, kus turumajandus tärkab kõikjal, kus tekib miljoneid uusi keskklassi tarbijaid ja kõik turud on ühendatud. Kui tahame püsida konkurentsis, peame oma ressurssidest võtma maksimumi; need tuleb võtta uuesti kasutusse, selle asemel, et ladustada neid jäätmetena prügilasse. Liikumine ringmajanduse poole ei ole mitte üksnes võimalik, see on ka kasumlik, mis aga ei tähenda, et see toimuks ilma õiget poliitikat rakendamata. 2030. aastaks seatud eesmärkide saavutamiseks on vaja hakata kohe tegutsema. Tarvis on kiirendada üleminekut ringmajandusele ning kasutada ära sellega kaasnevad ettevõtluse ja tööhõive võimalused,” ütles ELi keskkonnavolinik Janez Poto─Źnik.

Uued eeskirjad toovad kaasa põhimõttelise muudatuse: lineaarne majandus tuleb muuta rohkem ringmajanduseks. Uue visiooni kohaselt tuleb hakata loobuma majandusmudelist, milles kaevandatakse maavarasid, kasutatakse tooteid üks kord ja visatakse siis ära. Ringmajanduses muutub taaskasutamine, parandamine ja ringlussevõtt normiks; jäätmed kuuluvad minevikku. Materjalide kasutamise pikendamine, tõhustamine ja taaskasutamine parandaks ELi konkurentsivõimet maailmas. Seda lähenemisviisi on kirjeldatud teatises ja selgitatud, kuidas innovatsioon ringlussevõetavate materjalide turgudel, uued ärimudelid, ökodisain ja tööstussümbioos aitavad saavutada jäätmevaba majanduse ja ühiskonna.

Teatises on näidatud, kuidas ressursside tõhusam kasutamine loob uusi majanduskasvu ja tööhõive võimalusi. Suurem tõhusus tekib tänu uuenduslikule disainile, paremini toimivatele ja vastupidavamatele toodetele ja tootmisprotsessidele, tulevikku suunatud ärimudelitele ja tehnilisele arengule jäätmete muutmisel ressursiks. Teatisele lisatud paketi eesmärk on luua raamistik, mis aitaks muuta ringmajanduse reaalsuseks. Seda tänu omavahel paremini seotud meetmetele, arukale reguleerimisele ning teaduse ja innovatsiooni aktiivsele toetusele. Nii muutuksid kättesaadavaks investeeringud ja suureneks rahastajate huvi ning samal ajal oleks oluline osa ettevõtlusel ja tarbijate osavõtul.

Lisateave
http://ec.europa.eu/environment/circular-economy/
Audiovisuaalmaterjal on kättesaadav aadressil http://www.tvlink.org/

Pressiteate täistekst

 

Lisatööriistad

  • Trükiversioon
  • Tekst väiksem
  • Tekst suurem

Püsige liinil

Aidake meil veebisaiti täiustada

Jah Ei