Navigatsioonitee

Navigeerimisriba

Eesti tarbijate hinnang turgude toimimisele on kõrgem kui Euroopa Liidus keskmiselt

Eesti tarbijate hinnang turgude toimimisele on kõrgem kui Euroopa Liidus keskmiselt

Täna avaldatud EL-i kümnenda tarbijaturgude tulemustabeli kohaselt hindavad Eesti tarbijad kaubaturgude hulgas kõige kõrgemalt leiva- ja teraviljatoodete, raamatute ja ajakirjandusväljaannete ning piimatoodete turu toimimist. Kõige madalama hinde sai tarbijatelt kasutatud autode, rõivaste ja jalatsite ning puu- ja juurviljaturul toimuv.

 
30/06/2014

Teenusteturgudest on eestlased enim rahul kehahooldusteenuste, kultuuri ja meelelahutuse ning sõidukikindlustuse turgudel pakutavaga. Kõige rahulolematumad on Eesti kliendid elektriteenuste, kinnisvara- ja investeerimisteenuste ning erapensioni ja väärtpaberiturgudega.

Turul peab klient olema kuningas, mitte teener,” märkis tarbijaküsimuste volinik Neven Mimica ja lisas: „Täna tarbijaturgude kohta avaldatud tulemustabelist ilmneb, et tarbijate jaoks muutuvad turutingimused üldiselt üha paremaks. Samas on veel väga palju ära teha, seda eelkõige teenuste ja energeetika valdkonnas.”

Tarbijaturgude tulemustabelis on kajastatud olukorda 52 tarbijaturul alates kasutatud autodega kauplemisest kuni puhkusemajutusteenuste osutamiseni. Üleeuroopalise küsitluse käigus paluti tarbijatel hinnata turgusid järgmise nelja näitaja alusel: eri pakkumiste võrreldavus, ettevõtete usaldusväärsus, probleemid ja kaebused ning rahulolu ettevõtetega.

Üldhinnang turu toimimise kohta on Eestis eelmise aastaga võrreldes pisut langenud, kuid Eesti tarbijad hindavad nii kauba- kui ka teenusteturgusid siiski kõrgemalt kui Euroopa Liidu tarbijad keskmiselt. Kõige rohkem on aasta jooksul paranenud Eesti tarbijate rahulolu rõiva- ja jalatsituruga, enim on langenud aga hinnang elektriteenustele.

Võrreldes EL-i keskmisega olid Eestis eelmisel aastal enim hinnatud pangaarvetega seotud teenused, rongiliiklusteenused laenu-, krediidi- ja krediitkaarditeenused ning tava- ja mobiiltelefoniteenused. Madalamalt kui EL-i keskmine hinnatakse eelkõige elektriteenuste, rõiva- ja jalatsi-, kasutatud autode, mööbli- ning lennuteenuste turgu.

Lisaks tulemustabelile avaldati täna ka hiljuti valminud põhjalik üleeuroopaline uuring sõidukikütusteturu kohta. Uuringu käigus leidis kinnitust, et mõnes riigis kõigub kütusehind isegi mitu korda päevas. Seepärast on nii mõnegi liikmesriigi seadusandjad võtnud hindade läbipaistvamaks muutmise eesmärgil kasutusele hinnavõrdlussaidid.

Uurimuses tuuakse eelkõige esile Austriat, kus kõik kütuse jaemüüjad peavad teatama hinnamuudatustest ja seaduse kohaselt tohivad nad hinda tõsta üksnes kord päevas. Tänu sellele on hinnad muutunud tarbija jaoks läbipaistvamaks ning alates hinnakujunduse eeskirjade jõustumisest on diislikütuse hind alanenud kuni 2,5% ja bensiini hind 3,6%.

Lisateave
Tarbijaturgude tulemustabel

Volinik Mimica veebisait


Pressiteate täistekst

 

Lisatööriistad

  • Trükiversioon
  • Tekst väiksem
  • Tekst suurem

Püsige liinil

Aidake meil veebisaiti täiustada

Jah Ei