Navigatsioonitee

Navigeerimisriba

Euroopa Liit investeerib kuni 48 miljardit eurot teadusesse ja innovatsiooni

Euroopa Liit investeerib kuni 48 miljardit eurot teadusesse ja innovatsiooni

Euroopa Komisjon ja Euroopa Investeerimispanga grupp panevad täna aluse ELi uue põlvkonna rahastamisvahenditele ja nõuandeteenustele, mille eesmärk on teha rahastamine innovaatilistele ettevõtjatele paremini kättesaadavaks. Rahastamisalgatuse „InnovFin” kaudu eraldatakse järgmise seitsme aasta jooksul üle 24 miljardi euro, mille abil nii väike- kui ka suurettevõtted saavad oma teadusuuringuid ja innovatsiooni rahastada. Kokku kavatsetakse toetada teadus- ja innovatsiooniinvesteeringuid kuni 48 miljardi euro ulatuses.

 
12/06/2014

„Rahastamisvahendite abil saame investeerida majanduskasvu soodustavatesse ettevõtetesse ja tegevustesse uuenduslikul viisil. Innovatsiooni suunatud ärialaste investeeringute poolest jääb EL oma ülemaailmsetest konkurentidest maha. Meie eesmärk on investeerida 2020. aastaks teadustegevusse ja innovatsiooni 3% SKPst. Et seda saavutada, peame julgustama panku andma nendele projektidele laenu, ja aitama teadusmahukatel ettevõtetel leida rahastamisvõimalusi,” ütles Euroopa teaduse ja innovatsiooni volinik Máire Geoghegan-Quinn.

Rahastamisalgatus „Innovfin” hõlmab mitmesuguseid sihtotstarbelisi tooteid alates tagatistest vahendajatele, kes annavad laenu väikeettevõtetele, kuni ettevõtjatele antavate otselaenudeni. Sellega toetatakse nii suuri kui ka väikseid teadus- ja innovatsiooniprojekte ELis ja riikides, mis on ühinenud programmiga „Horisont 2020” (ELi uus teadusuuringute raamprogramm aastateks 2014–20). InnovFin põhineb seitsmenda teadusuuringute ja tehnoloogiaarenduse raamprogrammiga välja arendatud riskijagamisrahastu edul. Rahastu kaudu on eraldatud üle 11 miljardi euro, et toetada 114 teadus- ja innovatsiooniprojekti väärtusega üle 30 miljardi euro.

Euroopa Investeerimispank hakkab andma laenu keskmistele ja suurtele ettevõtjatele ning tagatisi ettevõtjatele laenu andvatele pankadele. Euroopa Investeerimisfond hakkab andma tagatisi pankadele, kes annavad laenu väikeettevõtetele, ning investeerib hilisemas järgus riskikapitalifondidesse, mis teenindavad nii alustavaid ettevõtjaid kui ka kiiresti kasvavaid ettevõtjaid.

Lisateave

Horisont 2020
Portaal ELi rahastamisele juurdepääsuks
Euroopa Investeerimispank
Euroopa Investeerimisfond

Pressiteate täistekst

 

Lisatööriistad

  • Trükiversioon
  • Tekst väiksem
  • Tekst suurem

Püsige liinil

Aidake meil veebisaiti täiustada

Jah Ei