Navigatsioonitee

Navigeerimisriba

Euroopa Komisjon eraldab uutele keskkonna- ja kliimaprojektidele 282,6 miljonit eurot

Euroopa Komisjon eraldab uutele keskkonna- ja kliimaprojektidele 282,6 miljonit eurot

Euroopa Komisjon kiitis täna programmi LIFE+ alusel heaks 225 uue keskkonnaprojekti rahastamise. Valitud projektid on pärit kõigist 28 liikmesriigist ja on seotud looduskaitse, kliimamuutuste, keskkonnapoliitika ning keskkonnaküsimusi käsitleva teabe ja teabevahetusega kogu ELis. Eesti projektidest saab toetust keskkonnaameti kava taastada 2500 hektari jagu loopealseid ning luua põllumeestele tingimused nende harimiseks. Kokku investeeritakse projektidesse kogu ELis ligikaudu 589,3 miljonit eurot, millest komisjon annab 282,6 miljonit.

 
30/04/2014

„Programm LIFE+ on taas näidanud, et suudame olulisel määral toetada keskkonna- ja looduskaitseprojekte, millel on ELi jaoks suur lisaväärtus. Uued projektid annavad otsustava panuse Euroopa looduse säilitamisse ja kaitsesse ning aitavad vähese CO2-heitega ja ressursitõhusasse majandusse tehtavate investeeringutega saavutada jätkusuutlikku majanduskasvu. Tänu LIFE+ ja selle projektide laialdaselt tunnustatud edule võeti hiljuti vastu keskkonna- ja kliimameetmeid käsitlev uus määrus, millega nähakse ette suurem eelarve aastateks 2014–2020,” ütles ELi keskkonnavolinik Janez Poto─Źnik.

Viimase, juunis 2013 lõppenud projektikonkursi tulemusel sai komisjon 1468 projektiettepanekut. Neist valiti välja 225 projekti, mida kaasrahastatakse programmi kolme eri osa kaudu, milleks on loodus ja bioloogiline mitmekesisus, keskkonnapoliitika ja juhtimine ning teave ja teabevahetus. 

Looduse ja bioloogilise mitmekesisuse projektid aitavad parandada ohustatud liikide ning nende elupaikade ja kasvukohtade kaitset. Enamik projekte selles kategoorias on seotud looduskaitsega ning need toetavad linnudirektiivi ja/või loodusdirektiivi ning Natura 2000 võrgustiku rakendamist.

Keskkonnapoliitika ja juhtimise projektid on katseprojektid, mis toetavad uuenduslike tegevuspõhimõtete, tehnoloogiliste lahenduste, meetodite ja vahendite väljatöötamist. Komisjon eraldab selles valdkonnas enam kui 41,2 miljonit eurot 33 vahetult kliimamuutuste küsimustega tegeleva projekti tarbeks (kogueelarvega 109,4 miljonit eurot).

Teabe ja teabevahetuse valdkonna projektide eesmärk on jagada teavet ja suurendada teadlikkust keskkonnaküsimuste valdkonnas.

LIFE+ on Euroopa keskkonnakaitse rahastamisvahend, mille kogueelarve aastateks 2007–2013 oli 2,1 miljardit eurot. Programmi jätkatakse aastatel 2014–2020, mil selle kogueelarve on 3,4 miljardit eurot.

Lisateave
Kokkuvõte kõikidest uutest LIFE+ raames rahastatavatest projektidest riikide kaupa ja e-posti aadressid: MEMO/14/320

Kogu teave LIFE+ kohta: http://ec.europa.eu/life

Riigiasutuste kontaktandmed:
http://ec.europa.eu/environment/life/contact/nationalcontact/index.htm

Pressiteate täistekst

 

Lisatööriistad

  • Trükiversioon
  • Tekst väiksem
  • Tekst suurem

Püsige liinil

Aidake meil veebisaiti täiustada

Jah Ei