Navigatsioonitee

Navigeerimisriba

Eesti maanteetransport on üks saastavamaid Euroopas

Euroopa Komisjon avaldas täna esimest korda ELi transporti käsitleva tulemustabeli, milles võrreldakse liikmesriikide tulemusi 22 transpordiga seotud valdkonnas ja tõstetakse neist enamikus esile viis edukamat ja viis mahajääjat. Eesti tugevuseks on raudteetranspordi kasvav turuosa, nõrkuseks aga maanteetranspordi suur keskkonnamõju.

 
10/04/2014

"Uus tulemustabel on suurepärane vahend, mis näitab piltlikult, kuhu oleme jõudnud transpordisüsteemide tõhusamaks, kliendisõbralikumaks, turvalisemaks ja puhtamaks muutmisel. See pakub muidugi üksnes läbilõiget, kuid annab meile ja liikmesriikidele võrdlusaluse ja inspiratsiooniallika koostööks,” ütles transpordiküsimuste eest vastutav Euroopa Komisjoni asepresident Siim Kallas.

Tulemustabeli tipus on Madalmaad ja Saksamaa, kellel on head tulemused 11 valdkonnas. Neile järgnevad Rootsi, Ühendkuningriik ja Taani. Eesti on parimate hulgas neljas ja halvimate seas viies valdkonnas, mis kokku annab tulemustabelis 15. koha.

Esimese ELi transpordi tulemustabeli eesmärk on anda ülevaade liikmesriikide edukusest transpordiküsimuste lahendamisel kogu Euroopas ning aidata liikmesriikidel välja selgitada puudujääke ja määrata kindlaks investeerimise ja poliitika prioriteedid. Sellesse on koondatud andmeid mitmesugustest allikatest (Eurostat, Euroopa Keskkonnaagentuur, Maailmapank, OECD jt). Komisjon kavatseb järgmistel aastatel koos liikmesriikide, ettevõtjate ja muude sidusrühmadega täiustada tabeli koostamise metoodikat, et jälgida liikmesriikides aja jooksul toimuvat arengut.

Tulemustabeli andmeid saab sorteerida vastavalt transpordiliigile (maantee-, raudtee-, õhu- ja veetransport) ja valdkonnale (ühtne turg, taristu, keskkonnamõju, ohutus, ELi õiguse ülevõtmine, ELi õiguse rikkumised, innovatsioon ja teadustegevus ning logistika).

Tulemustabelit on täiendatud riigipõhise statistikaga (kulutused transpordile, eri transpordiliikide osakaal, ELi kulutused transpordi valdkonnas) ilma paremusjärjestust esitamata.

Lisateabe saamiseks riikide kaupa vt MEMO/14/277.
Tulemustabel
Siim Kallas Twitteris

Pressiteate täistekst

 

Lisatööriistad

  • Trükiversioon
  • Tekst väiksem
  • Tekst suurem

Püsige liinil

Aidake meil veebisaiti täiustada

Jah Ei