Navigatsioonitee

Navigeerimisriba

Euroopa Liit hakkab reguleerima tsiviildroonide kasutamist

Euroopa Liit hakkab reguleerima tsiviildroonide kasutamist

Euroopa Komisjon tegi täna ettepaneku kehtestada uued ranged standardid tsiviilotstarbeliste mehitamata õhusõidukite (droonide) kasutamise reguleerimiseks. Uued standardid käsitlevad ohutust, turvalisust, eraelu puutumatust, andmekaitset, kindlustust ja vastutust. Nende eesmärk on võimaldada Euroopa ettevõtjatel tõusta üleilmseks liidriks selle kujunemisjärgus tehnoloogia turul, tagades samal ajal kõik vajalikud kaitsemeetmed.

 
08/04/2014

 

„Tsiviilotstarbeliste droonide abil saab kindlaks teha maantee- ja raudteesildade kahjustusi, jälgida loodusõnnetusi ning pihustada ülimalt täpselt taimekaitsevahendeid. Neid õhusõidukeid on eri kuju ja suurusega. Tulevikus võivad nad teile kätte toimetada isegi internetipoest tellitud raamatuid. Paljudele inimestele, sealhulgas mulle endale, teevad siiski muret nende seadmetega seotud ohutus-, turvalisus- ja privaatsusprobleemid,” ütles transpordiküsimuste eest vastutav Euroopa Komisjoni asepresident Siim Kallas.

Rootsi, Prantsusmaa, Ühendkuningriik jt kasutavad tsiviilotstarbelisi mehitamata õhusõidukeid eri majandussektorites üha enam, kuid nende kasutamist reguleeriv raamistik on killustatud. Kohaldatakse põhilisi siseriiklikke ohutuseeskirju, kuid need on ELi liikmesriikides erinevad ning mitmeid olulisi kaitsemeetmeid ei käsitleta ühtselt.

Tsiviilotstarbeliste mehitamata õhusõidukite tehnoloogia on kujunemisjärgus ning selles valdkonnas on potentsiaali oluliseks majanduskasvuks ja töökohtade loomiseks. Mõningate hinnangute kohaselt võib see järgmise kümne aasta jooksul moodustada 10% lennundusturu väärtusest ehk 15 miljardit aastas.

Siim Kallas lisas: „Praegu on just õige aeg käsitleda seda küsimust Euroopa tasandil. Kaugjuhitavad õhusõidukid on juba oma olemuselt loodud piire ületama ja tootmisharu on veel lapsekingades. Just nii nagu ka suuremate õhusõidukite korral, on meil võimalus kehtestada ühtne eeskirjade kogum, mille igaüks saab võtta oma töö aluseks.”

Kuna ohutus on ELi lennunduspoliitika esmane prioriteet, lähtutakse uutes standardites põhimõttest, et droonide käitamisel tuleb tagada samasugune ohutustase kui mehitatud õhusõidukite puhul. Euroopa Lennundusohutusamet (EASA) hakkab välja töötama konkreetseid üleeuroopalisi kaugjuhitavate õhusõidukite standardeid.

Droonide kogutud andmed peavad olema kooskõlas asjakohaste andmekaitse-eeskirjadega ja andmekaitseasutused peavad jälgima isikuandmete kogumist ja töötlemist. Komisjon hindab, kuidas tagada kõikide andmekaitse-eeskirjade kohaldamine kaugjuhitavate õhusõidukite suhtes, ja teeb vajaduse korral ettepanekuid eeskirjade muutmiseks või konkreetseteks suunisteks.

Lisateave:
MEMO/14/259
TEATIS
Siim Kallas Twitteris

Pressiteate täistekst

 

Lisatööriistad

  • Trükiversioon
  • Tekst väiksem
  • Tekst suurem

Püsige liinil

Aidake meil veebisaiti täiustada

Jah Ei