Europeiska socialfondens arbete — Öppen och effektiv samhällsservice

Durée: 1'56''
Date: Nov 2013