Европейският социален фонд на работното място — прозрачни и ефективни обществени услуги

Продължителност: 1'56''
Дата: Nov 2013