Evropski socialni sklad pri delu – Priprava mladih v Evropi na današnji trg dela

Dolžina: 1'44''
datumu: Nov 2013