Evropski socialni sklad pri delu – Priprava mladih v Evropi na današnji trg dela

Durée: 1'44''
Date: Nov 2013