Európsky sociálny fond v akcii – Príprava európskej mládeže na súčasný pracovný trh

Trvanie: 1'44''
Dátum: Nov 2013