Európsky sociálny fond v akcii – Príprava európskej mládeže na súčasný pracovný trh

Durée: 1'44''
Date: Nov 2013