Eiropas Sociālais fonds darbībā — Eiropas jaunatnes sagatavošana mūsdienu darba tirgum

Filmas ilgums: 1'44''
Datums: Nov 2013