Eiropas Sociālais fonds darbībā — Eiropas jaunatnes sagatavošana mūsdienu darba tirgum

Durée: 1'44''
Date: Nov 2013