Europski socijalni fond na djelu - Priprema europske mladeži za današnje tržište rada

Trajanje: 1'44''
Datum: Nov 2013