Европейският социален фонд на работното място — подготовка на европейската младеж за настоящия пазар на труда

Durée: 1'44''
Date: Nov 2013