Európsky sociálny fond v akcii – Viac práce, menej vytláčania na okraj

Durée: 1'54''
Date: Nov 2013