Европейският социален фонд на работното място — повече работни места, по-малко изолиране

Durée: 1'54''
Date: Nov 2013