Europeiska socialfondens arbete — Att få människor i arbete

Durée: 1'53''
Date: Nov 2013