Európsky sociálny fond v akcii – Pomáhame ľuďom nájsť si prácu

Durée: 1'53''
Date: Nov 2013