Европейският социален фонд на работното място — осигуряване на работни места за хората

Durée: 1'53''
Date: Nov 2013