Selvom du gør dit allerbedste, kan du af og til miste fodfæstet, blive ladt bagud eller komme ud for hårde tider. Når du tror, at alt er tabt, kan ESF hjælpe dig tilbage på banen.
Klik her for at downloade videoen i høj opløsning.

Durée: 01'07
Date: Nov 2010