Izboljšanje zdravstvenega varstva za Rome v Grčiji.

Durée: 7'24
Date: Mar 2009